17 augusti 2015

Blekinges mjölkbönder behöver bättre politik


Dagligen hör vi rapporter om hur svenska mjölkbönder tvingas lägga ned verksamheten. Problemet har uppmärksammats i åratal men det förefaller som om vi nu har nått en punkt där det är absolut nödvändigt att vända på alla stenar för att försöka bryta den negativa trenden. Rysslands handelsembargo och avskaffandet av kvotsystemet tidigare i år - som gör det fritt fram att producera mjölk – gör behovet av ett konkurrenskraftigt jordbruk alltmer påtagligt.
 
Utvecklingen ger oss anledning att titta närmare på hur våra grannländer försöker skydda och stärka sina mjölkbönder och se vilka åtgärder som går att tillämpa på svenskt jordbruk. 

Vad vi däremot inte bör göra är att sätta upp lagar och regler och införa avgifter som försvårar för de redan hårt konkurrensutsatta lantbruken.
 
Därför är det bekymmersamt att regeringen diskuterar återinförande av handelsgödselskatten, något som skulle innebära en pålaga på 300 miljoner kronor per år för svenska lantbrukare. Det är också oroväckande att de rödgröna höjer skatterna på diesel och bensin vilket slår brett mot alla sorts transporter på landsbygden. De skattelättnader för lantbruksföretag som regeringen föreslår hjälper ju inte familjen där barnen ska skjutsas till träning och bilen är ett måste för att ta sig till mataffären.
 
Även de rödgrönas planerade lastbilsskatt kommer att drabba både livsmedelsindustrin, skogsindustrin och andra verksamheter på landsbygden. Vi talar om 140 000 kronor per år och lastbil. Det är inte svårt att räkna ut vad det innebär för företagandet och jobben och i förlängningen landsbygdens utveckling.
 
Höjda skatter och avgifter är inte vägen till fler arbetstillfällen, vare sig i staden eller på landet och det bidrar inte till att skapa ett starkare Sverige. Det som behövs är enklare regler och sänkta kostnader. 

Mjölkböndernas kris är en del av landsbygdens kris. När fler och fler gårdar slår igen följer utflyttning av människor och en förändring av landsbygden. Husen lämnas tomma, ängar och åkrar förslyas och växer igen.
 
Moderaterna har inlett ett brett utvecklingsarbete för att möta utmaningarna. Alliansregeringen tillsatte på sin tid en utredning om hur vi ska öka konkurrensen hos landsbygdens företag. Moderaterna befinner sig nu i en lyssnande fas där nya idéer växer fram i samklang med dem som bor på landsbygden. Vi tänker inte stillatigande se på och godta den negativa utvecklingen.

 

Ulf Berg (M)
Landsbygdspolitisk talesperson

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge
 
Carl-Göran Svensson (M)
Fullmäktigeledamot Karlskrona