21 juli 2017

PrM: Engblom blixtinkallas till extra möte med Försvarsutskottet

Härvan kring Transportstyrelsens hantering av känslig och skyddad information bara växer. Icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med myndighetens hemliga uppgifter. IT-tekniker har full tillgång till kvalificerade skyddsidentiteter, register över bepansrade fordon och bärigheten på svenska vägar och broar. Uppgifter som i fel händer kan vara förödande för Sveriges säkerhet.


-       På det sätt som Transportstyrelsens ledning verkar ha åsidosatt säkerhetsrutiner så till den milda grad att Säpo sett sig nödgad att inleda en förundersökning är både förbluffande och helt oacceptabelt, säger Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot från Blekinge, som sitter i konstitutionsutskottet och försvarsutskottet.

-       Jag är likaså oerhört upprörd över det sätt på vilket regeringen har hanterat hela den här historien. Eller snarare inte hanterat. Tystnaden och bortförklaringarna från statsledningen är flagrant. När blev regeringen informerad, vilka åtgärder har gjorts och varför har oppositionen inte informerats? Vi måste gå till botten med det här och det fort, fortsätter Annicka Engblom (M).


Moderaterna i försvarsutskottet har därför begärt att utskottet extrainkallas till ett sammanträde för att få en redogörelse från försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), generalmajor Gunnar Karlson, om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsens informationshantering. Mötet sker på förmiddagen tisdagen den 25 juli.

 

-       Blekinge utgör en säkerhetspolitiskt geografiskt viktig del av landet med två förbandsorter och många länsinnevånare med känslig personinformation. Lägg därtill poliser, tulltjänstpersonal, Kustbevakningen och personer med skyddad identitet. Jag har många frågor att ställa till försvarsministern på tisdag. Det här är riktigt allvarligt, avslutar Annicka Engblom (M).

 

För med information, kontakta:
Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge län
070-267 00 01