29 maj 2018

Sverige hedrar och tackar sina veteraner

 
I dag den 29 maj är det Veterandagen. Det är också första året som det är allmän flaggdag för att hedra de militära och civila veteraner som deltagit i svenska internationella insatser för fred och säkerhet. Sverige har en lång tradition av internationellt engagemang, vilket har manifesterats genom att uppemot 100 000 svenska kvinnor och män har deltagit i olika uppdrag världen runt sedan andra världskrigets slut. Det engagemanget måste vi bygga vidare på för att även fortsättningsvis kunna bidra till säkerhet och stabilitet.

Det är med stor glädje och stolthet som Veterandagen i dag firas. Främst för att vi alla kan visa uppskattning för Sveriges veteraner, men också för dem som omger dem; deras anhöriga, vänner, arbetskamrater och arbetsgivare. I grunden förtjänar denna uppmärksamhet att visas årets samtliga dagar, men det är en styrka att 29 maj nu getts denna tydliga inramning som det innebär att vara en allmän flaggdag. Att så skett till slut är frukterna av hårt arbete i riksdagen, inte minst i konstitutionsutskottet, där parti efter parti kom att ansluta sig till den av moderaterna drivna linjen. När det var dags för omröstning var det endast V som gick emot förslaget.

Osäkerheten i världen är större än på mycket länge. I Sveriges närområde ser vi ett aggressivt Ryssland som inte drar sig för att flytta europeiska länders gränser med militärt våld. Globalt ökar osäkerheten med ett USA som signalerar ett mindre engagemang i omvärlden än tidigare och med ett auktoritärt Kina som söker inflytande. Söder om oss fortsätter konflikterna i Mellanöstern och i Nordafrika.

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Vårt nationella säkerhets- och försvarsarbete förutsätter även ett fortsatt internationellt engagemang och samarbete med demokratiskt likasinnade länder. Vi behöver även fortsatt som land dra vårt strå till stacken i det globala freds- och säkerhetsarbetet. Veteranpolitiken behöver därför fortsätta att utvecklas både för dem som tjänstgjort i internationella insatser och för dem som idag och i framtiden kommer att deltaga. Vi som riksdagsledamöter bär ett särskilt ansvar för det arbetet, då vi är de som tar det yttersta beslutet att skicka iväg svenska kvinnor och män på ofta farliga uppdrag, många gånger med risk för eget liv.

Det handlar om att fortsätta sprida kunskap om veteraners viktiga uppdrag och insatser. Vilka kompetenser och erfarenheter, såsom ledarskap, samarbetsförmåga, uthållighet, mod och kamratskap veteraner bär med sig hem i packningen. Det handlar om att stärka deras förutsättningar, både före, under och efter insatsen. Det handlar även om att stärka sjukvården för dem som vänder hem med fysiska eller psykiska skador. Det handlar om att stötta veteranorganisationer och att bygga upp ett Veterancentrum med kompetens och förståelse för veteraners olika behov.

Sverige ska vara aktivt för att bygga säkerhet, nationellt som internationellt. Vi ska också ha en stark veteranpolitik för att stödja, visa respekt och uppskattning för våra svenska veteraner. För det krävs resurser, vilket vi moderater är beredda att bistå med.

Idag är en glädjens och stolthetens dag. Med hissande av den svenska flaggan runt om i landet vill vi tacka och hedra alla er som i Sveriges namn genom era insatser bidragit till att göra världen bättre.

 
Hans Wallmark
Försvarspolitisk talesperson (M)
 
Annicka Engblom
Konstitutionsutskottet (M)


https://www.svd.se/sverige-hedrar-och-tackar-sina-veteraner

08 maj 2018

Vi sätter jobb, trygghet och välfärd framför bidrag


Moderaternas vårbudget presenteras i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men det finns en rad stora problem – och de växer istället för att minska. Snart vänder konjunkturen och tuffare tider väntar. Den stora frågan i höstens val kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur såna satsningar blir möjliga. Moderaterna prioriterar jobb, trygghet och välfärd före bidrag. 


Oförmågan att prioritera och oviljan att genomföra viktiga reformer har präglat den socialdemokratiskt ledda regeringens fyra år. Istället för att rusta Sverige för framtiden har Stefan Löfven och Magdalena Andersson höjt bidragen och varit passiva inför behovet av riktiga reformer.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet, har under mandatperioden höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda vidgats. Fler är långtidsarbetslösa och färre studerar nu än 2014. När konjunkturen vänder nedåt står vårt land sämre rustat.

Styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. I Moderaternas vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar.

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980-talet. Bland annat vill vi införa ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete. Vi ställer också tydligare krav på den som har socialbidrag och föreslår en successiv kvalificering in i välfärden för den som är ny i Sverige.

Det går att låta välfärdens kärna och statens kärnuppgifter gå före bidrag – och samtidigt se till att det lönar sig bättre att arbeta. Vi sänker skatten på arbete med ett jobbskatteavdrag som både leder till att fler jobbar och ökar antalet arbetade timmar. Vi klarar detta eftersom ett stärkt försvar, fler poliser, kortare vårdköer och mer undervisningstid i skolan får gå före bidragen.

Med tydlig kompass går allvarliga problem att lösa. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag och har konkreta reformer för att rusta Sverige inför nästa lågkonjunktur.

 
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson (M)

Annicka Engblom
Riksdagsledamot Blekinge län (M)