23 augusti 2018

ÖPPEN FRÅGA TILL FÖRSVARSMINISTER PETER HULTQVIST-VARS ÄR PENGARNA?


Hej Peter Hultqvist.
Välkommen till Blekinge idag. Du ska besöka Hund-SM i Ronneby och Brukshundsklubbens 100-årsfirande. Det är bra. Hunden som arbetskollega inom både militär, polisiär och civil verksamhet är en ovärderlig resurs som det finns alldeles för få av och satsas alldeles för lite på.

Apropå satsningar vill jag gärna passa på att fråga dig några saker. Du kommer under ditt besök att träffa personal från såväl Försvarsmakten, MSB och Hemvärnet. Skulle du i samband med dessa möten kunna förklara varför regeringen i sin budget gör tvärstopp i resurstilldelning till dessa så viktiga verksamheter? Varför detta för dem kommer att innebära neddragningar i både personal, materiel, utbildningar och övningar?

Vi moderater tillmötesgår i sin skuggbudget 2019-2022 de nödvändiga behov av ökade resurser som ÖB, Micael Bydén, flaggat för. Vi har också satt upp målet på en fördubbling av försvarsbudgeten inom en tioårsperiod, dvs en ökning från ca 1% till 2% av BNP under en tioårsperiod, vilket alldeles nödvändigt och underlättar ett närmande till Nato-medlemskap.

Emotser gärna svar, då du själv i valet är helt osynlig i försvarsdebatten.
Tack på förhand.

Vänligen,
Annicka

Bild: http://sm2018.se/

1 kommentar:

Max Hanemann sa...

Försvaret är i det som upplevs som fredstid ingenting man vinner ett val på. Även om jag gärna vill tro på Peter Hultqvists personliga omsorg om sitt fögderi verkar det sannolikt att han i valtaktikens heliga namn är ålagd en tyst och låg profil fram till efter valdagen.

Blogga gärna om du får någon kontakt och något svar!