11 december 2008

Blubb blubb

Idag lunchade jag med tre synnerligen trevliga herrar. Den ene var min kollega Björn Leivik och vi hade blivit inbjudna av Ubåtsklubben att luncha ombord Segelkronan, som tillhör Sjöofficerssällskapet. De två andra herrarna var Ulf Edman, VD för Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem, och Lennart Stenberg, tidigare FC på HMS Carlskrona. Det blev mycket prat om gamla tider, men också hur vi ska kunna lyfta fram den marina aspekten i nuvarande försvarsdiskussioner. På vägen tillbaka från Skeppsholmen promenerade vi längs kajkanten och med allt Ulf berättade för mig om gammal marinhistoria insåg jag hur mycket jag har att ta reda på. Karlskrona och dess marina historia behärskar jag ganska väl, men inte Stockholms. Vi tittade också in på Drottning Victorias Örlogshem. Tack för en trevlig lunch, mina herrar!

Inga kommentarer: