25 mars 2009

Välkommen som ÖB, Sverker!

Idag på eftermiddagen tillträder Sverker Göranson som Sveriges nye Överbefälhavare. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt val till landets högste militäre ledare som Regeringen gjort. Jag har bara haft tillfälle att träffa Sverker ett fåtal gånger. Mitt första intryck av människor brukar ofta visa sig stämma och för mig utstrålar Sverker både kompetens och stabilitet. Han känns förtroendeingivande och allt detta är viktiga egenskaper i den ledarroll han nu inträder och den omdaningsfas som hans myndighet, Försvarsmakten, nu fullföljer. Samtidigt lämnar då Håkan Syrén sin 5-åriga gärning som ÖB för att bli ordförande i EU:s militärkommittée, EUMC. Håkan ska ha ett väldigt stort tack för sin insats och han lämnar efter sig ett gediget arbete, framför allt med värdegrundsfrågorna. Jag har alltid uppskattat Håkans klokhet, integritet och rakrygghet och jag känner mig faktiskt lite stolt å hans vägnar, att Sverige som icke Nato-land, får förtroendet att leda en organisation som till stora delar består av Nato-länder. Sverker påminner lite om Håkan i sin läggning och det bådar för en kontinuitet i det arbete med Försvarsmakten som inletts och som fortskrider under de närmaste åren. Välkommen, Sverker och lycka till, Håkan! För övrigt anser jag att Sverige bör gå med i NATO!

Inga kommentarer: