13 september 2010

PRESSMEDDELANDE: Pappren på bordet, Peter Jeppsson!

I lördagens (11/9) Sydöstran påstod riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) att han hade nya dokumentbevis på att en nedläggning av flygflottiljen F17 i Kallinge planeras. Dokumenten skulle ha skickats av Försvarsmakten till ledamötena i försvarsutskottet. Detta tillbakavisas av både Försvarsmakten, Försvarsdepartementet och övriga ledamöter i försvarsutskottet. Ingen verkar alltså känna till de dokument Peter Jeppsson hänvisar till.

– Jag är både arg och besviken på Peter Jeppsson. Det duger inte av en riksdagspolitiker att gå ut i media och påstå att man har bevis för en nedläggning av F17 och sedan försöka komma undan utan att visa upp dessa papper, säger en mycket irriterad Annicka Engblom, riksdagsledamot och ersättare i försvarsutskottet. Det är rent av oärligt.

– Ingen annan än Peter Jeppsson och journalisten på Sydöstran verkar ha sett dem. Det är dags för dem att lägga papprena på bordet och sluta sprida dimridåer, utbrister hon vidare.

Ivrig påhejare av Peter Jeppsson om den påstådda nedläggningen är det nuvarande kommunalrådet i Ronneby, JanAnders Palmqvist (S).

– Det är inte första gången JanAnders Palmqvist gör grundlösa utspel om F17: s framtid baserat på diffusa uppgifter. Han borde nog istället vara ytterst oroad för sitt eget partis försvarspolitik med tanke på de mångmiljardbesparingar som de planerar tillsammans med försvarsfientliga vänstern och miljöpartiet, säger Roger Fredriksson, moderat gruppledare i Ronneby.

– Det finns också all anledning att starkt ifrågasätta etiken och objektiviteten hos journalisten på Sydöstran som utan att kontrollera källan publicerar en uppgift som visar sig vara helt osann, fortsätter han.

- Sådana skriverier gagnar varken flygflottiljen eller de anställda och deras familjer, avslutar Roger Fredriksson.


För mer info:

Annicka Engblom, 0702 670 001
Roger Fredriksson, 0708 375 665

3 kommentarer:

Anonym sa...

Dokumentet finns, men det är inte daterat denna månad!

Jag håller med dig i sak, att det är olämpligt att använda ett äldre dokument och få det att framstå som om det vore högaktuellt.

Men faktum kvarstår Annicka!
FML har planerat för en nedläggning av ett regemente, en flygflottilj, och ytterligare små enheter.

Det är sådant som oroar oss Försvarsanställda, och det kommer garanterat att bli verklighet om inget drastiskt åtgärdas inom försvarspolitiken. Det räcker inte ens att ligga kvar på samma försvarsbudgetnivå.

Varför?

Jo, för att ett yrkesförsvar är dyrare än ett värnpliktsförsvar, insatserna utomlands kostar mer och mer samtidigt som inflationen äter upp kronans värde för varje år. Ekonomin går inte ihop till slut!

Jag tycker du ger dig ut på tunn is när du går ut och invaggar oss försvarsanställda i falska förhoppningar om att Alliansen inte planerar några förbandsnedläggningar nästa år.

Det är lika fel som att Peter Jeppsson är orolig för att det just ska bli så.

Sådant kan man säga först när man har koll på siffrorna och haft en dialog med FM som slutat i enighet. Mål och medel måste vara ibalans helt enkelt.

För övrigt hoppas jag självklart på en Alliansseger, det enda alternativet som kanske kan minimera det pågående totalhaveriet inom FM.

Annicka Engblom sa...

Hej, Anonym försvarsanställd.

FML:s budgetunderlag i våras lades mot bakgrunden att man beräknade ett underskott om 2 Mdkr pga fördyringar. Regeringens svar på det är att överföra dessa pengar till FM från stödmyndigheterna.

Bland annat består underskottet säkert i ökade personalkostnader. Det ger jag dig absolut rätt i. Vi moderater i försvarsutskottet har också framfört till FÖ och FI om att försvarsanslaget behöver ökas de närmaste 5-8 åren för att täcka de kostnader som uppstår i övergången till IO14.

Däremot håller jag inte med dig att värnpliktssystemet skulle vara billigare eller effektivare i en insatsorganisation.

Att kalla in en årskull av tjejer och killar, tvinga och bara utbilda en tiondel av dem i tre månader för att sedan inte veta om de stannar i FM, är resursslöseri av både pengar och kompetens. Dessutom går det inte att hålla den höga tillgänglighet som vi ställer på framtidens insatsorganisation.

En beräkning som Riksdagens utredningstjänst gjort visar att behållandet av värnplikten, som vänsteroppositionen föreslår, till och med blir 2 Mdkr dyrare än en frivilligförsvar.

Lägg till det alla deras ytterligare besparingar och jag blir riktigt orolig vad det här skulle kunna komma att sluta.

Jag står på mycket tjock is när jag påstår att det inte planeras för några förbandsnedläggningar. Särskilt INTE av F17 och F21. Utan någon av dem skulle beredskapen i närområdet inte kunna upprätthållas och att antalet plattformar för insats och utbildning vara alldeles för få för att upprätthålla verksamheten.

Jag och mina kollegor har våra duster med FM emellanåt. Du får gärna höra av dig till mig - mindre publikt. Jag uppskattar kontakter med dig som jobbar direkt i verksamheten och som kan förse mig med bilden av hur det verkligen fungerar :-)

Anonym sa...

Bäste Annicka!

Tack för din respons, men om man tittar på detaljen ang. frågan om vpl-systemet så tror jag varken du eller jag kan säga hur utfallet kommer att se ut.

Tar mig friheten att "sno" några textrader nedan från en annan kollega. För jag är av exakt samma uppfattning.

Svaret på hur den nya personalförsörjningen med ett yrkesförsvar funkar får vi inte i höst, vinter eller ens under nästa sommar. Det kommer att ta många år innan organisationen satt sig och säkert tio år innan alla värnpliktsförband är ersatta.

Först om flera år kommer man att kunna jämföra kostnader och uppfyllnad av rekryteringsmålen och framförallt kvalitet.

Tar man bort värnplikten (gör den vilande, som ni politiker brukar kalla det), går den sannolikt aldrig att återinföra. Det ytterst lilla yrkesförsvar vi får för pengarna räcker aldrig till att försvara Sverige ens mot det minsta militära hot, utan endast till att göra nålstick i internationella insatser.

Skulle man finna behovet av att återinföra värnplikten, har man en oändligt mycket längre tid till återtagning än vad som tidigare ens återfunnits i mardrömmen. Inmönstring och utbildning må ta ett år, men var ska man hitta det absolut mest fundamentala till en framgångsrik försvarsmakt, nämligen kunnigt befäl och modern materiel i tillräcklig mängd?

Dessa komponenter tar många, många år att få fram. Det nya yrkesförsvaret är en värre papperslösning än någon annan tidigare.

En annan detalj i det hela.
Hur ska Försvarsmakten kunna locka unga i den för resten av livet mest avgörande åldern (där man ska utbilda sig för sitt resterande yrkesliv, bilda familj o s v) att söka anställning i Försvarsmakten i 4-7 år för en månadslön om 17 000 kr och enligt målbilden en fjärdedel av tiden på insatser? Det blir en mycket svår nöt att knäcka.


Vidare till kärnfrågan om ev. förbandsnedläggningar.

General Salestrand hävdar att ovanstående diksussion om ett yrkesförsvar (beslutat av er politiker) är grundenstenen till att man från FM sida (enl FMUP och BU-11) överväger att lägga ned förband. Just av den anledningen att det kommer kosta för mycket och att man bedömmer att FM får en ÖVERKAPACITET (hur man nu kan se saker på det sättet) av flottlijer och regemeneten mht införande av yrkesförsvaret.

Det jag menar med mitt något oprecisa och något klumpiga uttrycke att du Annicka är ute på tunn is i frågan så menar jag endast att vi inte alls vet vad som händer efter valet. Det enda konkreta regeringen sagt, är att inga förbandsnedläggningar skall ske innan valet. Det är förvisso positivt att ni Allianspolitiker tydligt anger att ni inte planerar några förbandsnedläggningar efter valet heller, men hur mycket underlag finns det för att kunna lova det?

Det kanske slutar i ett läge där politiker och FM står inför valet av antingen en ambitionssänkning över hela bredden alternativt vissa förbandsnedläggningar för att klara av att finansiera de internationellt uppsatta målen och åtaganden?

Ett annat, och det enda trovärdiga alternativet vore istället att ni politiker beslutar er för vilken ambitionsnivå och beredskap det Svenska försvaret skall inneha, och därefter se vad prislappen slutar på istället för som alltid annars göra tvärt om.

Men jag har förstått att den logiken aldrig kommer att bli en verklighet, då det är ekonomin som styr allt.

Jag diskuterar gärna vidare mindre publikt i andra frågor framöver, men just denna fråga tycker jag bör belysas för allmän beskådan.