03 december 2010

PRESSMEDDELANDE: Engblom deltar på Nato-möte i Washington

Blekinges riksdagsledamot Annicka Engblom (M), ledamot i försvarsutskottet, har valts in i den svenska NATO-delegationen och kommer under den 5-7 december att medverka vid transatlantiskt forum som arrangeras varje år i samarbete mellan Natos parlamentariska församling, USA:s Atlantiska råd och amerikanska försvarshögskolan.

Forumet kommer i första hand koncentreras till en diskussion inriktad mot aktuella försvar och säkerhetspolitiska frågor.

- Att få möjligheten att renodla och utveckla ett redan befintligt kontaktnät med andra länder när det gäller just försvars- och säkerhetspolitiken är otroligt viktigt. Vi lever i en globaliserad värld där hotbilden har förändrats drastiskt på bara något decennium, vilket gör att vi alla ställs inför helt andra utmaningar än vad som var fallet tidigare, menar Annicka Engblom.

- Vi har nu ett ansvar att se till dessa förändrade ingångsvärden också leder till nya samarbetsformer. Jag ser det som oerhört betydelsefullt att vi i Sverige, trots avsaknad av Natomedlemskap, får en reell möjlighet att sitta med direkt vid bordet och framföra våra synpunkter på plats, avslutar Annicka Engblom.

Inga kommentarer: