31 mars 2011

Pressmeddelande: Annicka Engblom (M) besöker Libyenstyrkan på F17

På fredag tas beslutet i Riksdagen som möjliggör att Sverige aktivt går in och upprätthåller den FN-sanktionerade flygförbudszonen över Libyen. Insatsen består av högst åtta Jas 39 Gripen som nu står beredda att omgående lyfta från flottiljen F17 i Kallinge. Personalstyrkan är dimensionerad till ca 130 personer. Riksdagsledamot Annicka Engblom, moderat ledamot i försvarsutskottet, kommer under fredagen att besöka den svenska Libyenstyrkan på F17.– Jag besöker ofta F17 och vet därför att såväl piloter som personal är väl förberedda inför uppgiften. De är både professionella och fokuserade. Nu väntar en uppgift som inte är riskfri och som ytterst ansvarig politiker är det viktigt för mig att med personalen och deras anhöriga få diskutera och förklara vilka olika hänsyn som påverkat och format den politiska processen fram till det beslut som nu ligger på bordet, säger Annicka Engblom.

Beslutet som klubbas i riksdagens kammare på fredag tas i bred parlamentarisk enighet
– Det är en viktig poäng som inte ska underskattas. Vi sänder inte ut våra soldater i konfliktzoner utan bred uppslutning. Det finns en samsyn, vilket givetvis är viktigt för Sveriges trovärdighet, men kanske allra viktigast för insatsstyrkans personal och anhöriga. Jag känner stolthet över att Sverige nu tar sin del av ansvaret i att skydda civilbefolkningen i Libyen, avslutar Annicka Engblom.

5 kommentarer:

Gustav Wasa sa...

Allt som inte uttryckligt är förbjudet borde kunna vara tillåtet?

Många stater skyddar civila i enlighet med FN:s resolution 1973 också genom att från luften bekämpa den eller de som på marken förgriper sig på civila. Det kan måhända rent av ses som en väl etablerad praxis att så förfara.

Proposition 2010/11:111 "Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen" omnämner inte markmålsbekämpning överhuvudtaget.

Att propositionen i sitt namn geografiskt bestäms med "...i Libyen" och inte "...över Libyen" torde kunna tolkas som att också libyiskt landterritorium och inte bara luftterritorium ingår i den svenska insatsen.

CS sa...

Även jag har hoppats på att det är en medveten formulering för att lura oppositionen och ge oss fria händer att faktiskt göra någon nytta.

Henrik sa...

Sluta hyckla Annicka. De begränsningar våra flyg tar med sig ökar inte Sveriges trovärdighet och visar inte att vi tar ansvar. Snarare snålåker på andra.

Annicka Engblom sa...

Lite väl onödigt och hårt uttryckt, Henrik, eller hur? Att hyckla ligger långt ifrån min natur. Även jag beklagar självklart oppositionens för mig obegripliga undantag för fullgörande av insats i Libyen, men politik är ett givande och tagande. Regeringspartierna har inte majoritet i Riksdagen längre och den samlade oppositionens ovillkorliga krav på undantaget av stridsinsatser mot markmål var avgörande för om vi skulle få igenom förslaget över huvud taget.

Gustav Wasa sa...

Propositionen synes mig icke bära spåren av någon kompromiss! Jag hoppas att EAW följer dess bokstav.

Att ur texten härleda att offensiv markmålsbekämpning på franskt manér skulle vara förbjuden för svenska stridskrafter låter sig svårligen göras. Det som Rafale klarar av måste väl också JAS Gripen klara?

I Bibelns bergspredikan står det:
"Edert tal skall vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo."