08 april 2011

Skövdemodellen

Inför uppgiften att i framtiden attrahera och rekrytera personal till Försvarsmakten behöver både omgivande samhälle och näringsliv kring förbandsorterna samarbeta. Särskilt viktigt är detta i de befolkningstäta och universitets- och högskolefrekventa södra delarna av Sverige, som till stor del kommer att utgöra rekryteringsbas och inkörsport för förbandsorterna i de norra delarna av Sverige.I Skövde har försvarsmakts- och kommunföreträdare, Länstyrelse och näringsliv inlett ett samarbete, ett försvarsråd, för att tillsammans öka attraktiviteten med att kunna erbjuda boende, studerande- och arbetsmöjligheter för dem som visar intresse för tillsvidare- eller kontraktsanställningar i Försvarsmakten samt deras medföljande.

I Blekinge har vi redan ett forum i form av Försvarsgruppen, men det skulle behöva utvecklas till ett mer formellt samarbete. Jag tycker modellen man arbetat fram i Skövde är alldeles utmärkt och en modell som vi i Blekinge och Skåne skulle kunna använda oss av. Därför tar jag idag med mig ett gäng bestående av både politiker, tjänstemän, militärer och Landshövdingen till Skövde för träffa de företrädare som ingår i försvarsrådet. Det är viktigt att lära av goda exempel.

Inga kommentarer: