27 april 2011

Att leva som man lär

Under gårdagens sammanträde med fullmäktigegruppen meddelade jag att jag avsäger mig uppdraget som ledamot i Karlskrona kommunfullmäktige. Orsaken är den och ingen annan att jag i lördags utsågs till ny förbundsordförande för blekingemoderaterna och eftersom jag är av den uppfattningen att man inte ska sitta på för många stolar samtidigt, vill jag leva som jag lär.Det innebär inte att jag även i framtiden kommer att följa vad som händer i lokalpolitiken-i Blekinges samtliga kommuner. Det är viktigt att upprätthålla länken mellan kommun- och rikspolitik, eftersom de i så stor utsträckning påverkas av varandra.

I Karlskrona kommun är fullmäktigesammanträdena förlagda till torsdagar, vilket gör det svårt för de som även är riksdagsledamöter att närvara, då det är votering i kammaren på torsdagar. Det är synd. Min förhoppning om att partierna av Karlskrona kommunfullmäktige kan komma överens att flytta sammanträdena till måndagar och därmed i framtiden möjliggöra för riksdagsledamöter att delta i debatterna är oförändrat.

Men det är en annan fråga.

Inga kommentarer: