13 juli 2011

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

(Publicerat i BLT och Sydöstran måndag 11 juli 2011)

Alliansen lovade i valet 2010 att sänka momsen för restauranger och cateringföretag. Om allt går som planerat genomförs detta vid årsskiftet.
Vi räknar med att skattesänkningen kommer att ge ett uppsving för näringen genom att sänkta priser gör att fler väljer att gå ut för att äta och ha trevligt. Vi tror också på att restaurangerna genom sänkta kostnader har större möjligheter att kunna erbjuda sina gäster mer av närodlade och miljövänliga produkter.

Men kanske viktigast, förutom alla andra trevliga aspekter med sänkt restaurangmoms, är att det även beräknas ge fler jobb. Närmare bestämt på sikt cirka 6 000 i landet, vilket omräknat på Blekinge, motsvarar ungefär 150 nya arbetstillfällen.

Det finns mycket som talar för att dessa jobb till stor del kommer att gå till ungdomar, vilket naturligtvis är extra välkommet. Det är många som har tagit det första steget in i yrkeslivet via restaurangdörrarna.

Det vore fint om vi kunde få ett brett stöd över partigränserna när frågan ska avgöras i riksdagen i höst. Ungdomsarbetslösheten bekymrar oss alla.

Socialdemokraterna håller tyvärr fortfarande fast vid sitt förslag att göra det dyrare att anställa ungdomar genom att fördubbla arbetsgivaravgiften. Vi tror att det är bättre att gå motsatt väg. Vi tror på lättnader i stället för högre skatter och avgifter.

En omsvängning av Socialdemokraterna vore välkommet. Det vore dagens rätt.

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge

Magnus Larsson (C)
Distriktsordförande Blekinge

(Bilden är tagen från Restaurang- och livsmedelsprogrammet, John Bauer Gymnasiet i Jönköping)

Inga kommentarer: