26 augusti 2011

Äntligen, säger jag till den moderata partistyrelsen!

Jag tillåter mig att utbrista i ett Fylkingst "Äntligen!" över den moderata partistyrelsens proposition till partistämman i höst om att partiet i framtiden inte ska delta i kyrkovalen.

Det är inte första gången frågan är uppe på en moderat partistämma, men då i form av motioner väckta av medlemmar och förbund runt om i landet. Det har till och med varit väldigt nära att vi som stött förslaget om att avstå deltagande i kyrkovalet fått majoritet. Sist var det bara några få röster som skiljde.

Jag vill samtidigt säga att jag har full respekt för alla de moderata medlemmar som engagerar sig kyrkligt. De grundvärderingar som vi inom partiet delar, såsom frihet, omsorg om varandra och respekt för varandras olikheter och lika rätt, är i grunden kristna sådana och värdefulla i det kyrkliga arbetet.

Men jag är av den övertygelsen att både Svenska Kyrkan och politiken vinner på att fatta beslut om sina egna angelägenheter. Därför är beskedet från moderata partistyrelsen både välkommet och efterlängtat.

Inga kommentarer: