12 november 2008

Ett viktigt beslut för BTH

Det har nyss varit debatt i kammaren och det handlade om den viktiga propositionen om arbetskraftsinvandring.
Bland annat står följande att läsa i socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3:
"Regeringen föreslår därför att gäststudenter som slutfört studier motsvarande 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin som gäststudent vid forskarutbildning ska få söka uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet."
Det här är ett jätteviktigt och efterlängtat besked för de internationella studenterna på Blekinge Tekniska Högskola. Många har blivit erbjudna jobb i Sverige efter avslutade studier, men lagen har tidigare tvingat dem att behöva återvända till sitt hemland för att därifrån söka nytt uppehållstillstånd, trots att de redan bor här. Denna märklighet tas nu bort och beskedet välkomnas inte bara av studenterna utan också av framförallt den telekomindustri som skriker efter BTH:s välutbildade ingenjörer och forskare.
Socialdemokraternas argumentation kring varför de vill avslå betänkandet är obegriplig och förvirrande. Med tesen att alla arbetskraftsinvandrade skulle utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att det skulle medföra lönedumpning, så menar socialdemokraterna att ingen ska få stanna i Sverige av annat än asylorsak. Socialdemokraterna har nämligen inget alternativ att presentera utan avslår bara hela propositionen.
Det här är svagt och tunt och det är inte svårt att förstå att de fackliga påtryckningarna har varit starka. Man känner igen argumentationen från tidigare diskussioner om arbetskraftsinvandring. Protektionismen har återigen stuckit fram sitt fula tryne.
Arbetskraftsinvandring är helt nödvändig för att möta framtidens brist på arbetskraft. Den bristen ligger alldeles om hörnet, nuvarande finanskris till trots. Nu tänker jag gå ner till kammaren och trycka på JA-knappen.

Inga kommentarer: