05 februari 2009

Sustainability & Samarbete

Ännu en väldigt spännande dag med många intressanta besök och möten. På förmiddagen deltog vi i öppnandet av Dehli Sustainable Development Summit (DSDS) eller Teri-konferensen, som sedan 2001 är den nionde i en serie av konferenser om hållbar utveckling. Inbjudna är de skarpaste hjärnorna från hela världen tillsammans med de högsta beslutsfattare och bland talarna hittar vi FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, fredspristagaren Dr Pachauri, Finlands president Tarja Halonen och tidigare vicepresidenten John Kerry. Världen står inför dubbla utmaningar, ett växande klimathot på samma gång som en finansiell nedgång. Den värsta på 75 år. Ban Ki-Moon efterlyste reella krafttag från världens regeringar och då framför allt från de rika länderna. Vi kan inte vänta ut varandra eller peka finger åt andra länder att den ena nationen är mer ansvarig för miljöutsläpp än den andra. Under lunchen smet jag iväg från konferensen för att träffa en delstatsrepresentant för Andhra Pradesh, Dr Jagannath och Mr Kumar, far till vår Indienprojektledare vid BTH, Gurudutt. Med mig hade jag Oscar Schlyter från ambassaden. Jag ville träffa dessa herrar för att diskutera hur Blekinge affärsmässigt och på andra sätt kan fördjupa sitt samarbete med Andhra Pradesh, samt hur utbytet av studenter och lärare mellan BTH och Andhra University kan utvecklas. Jag tycker att det blev ett bra möte, om än lite trevande i början. Målet att etablera kontakt och väcka intresse uppnåddes och kommer att leda vidare till fler kontakter. Mitt nästa mål är att göra upp en plan för hur jag ska kunna bidra till att höja intresset hos BTH:s svenska studenter att åka till Indien och studera vid Andhra University. Sedan blir det att ta itu med näringslivet. På eftermiddagen blev det ett kort besök på Gandhi-museét och därefter möten på svenska ambassaden med ambassadören och ekonomijournalister.

Inga kommentarer: