05 februari 2009

Sverige tar på sig ledartröjan

I och med överenskommelsen mellan allianspartierna i energipolitiken, har ny mark brutits i det svenska politiska landskapet. Genom att ta ansvar och visa ömsesidig respekt för varandras åsikter har vi nått ett resultat som är unikt. Överenskommelsen innebär en storskalig och offensiv satsning på förnybara energikällor. Målet är att ge den svenska elförsörjningen ett tredje ben, som kompletterar kärnkraft och vattenkraft. Uppgörelsen öppnar också för att befintliga reaktorer som fasas ut kan ersättas med nya reaktorer. Detta gäller för överskådlig framtid med ett tak på tio reaktorer. Det handlar inte om att fatta politiska beslut om att ersätta reaktorer eller att använda skattemedel, utan om att möjliggöra för kommersiella aktörer att ersätta när nuvarande reaktorer behöver fasas ut. Nybyggnadsförbudet för kärnkraft kommer alltså att avskaffas. Effekten av denna politik är att produktionen av klimatneutral energi kommer att öka i Sverige. Därmed kan vi fasa ut fossila bränslen, exempelvis genom att på sikt konvertera om bilparken. Sverige kommer också att kunna bli en exportör av energi till en omvärld som är hopplöst beroende av fossil energi samt naturgas. Med detta samt nationella åtgärder (där vi pekar ut att fortsätta arbeta med koldioxidskatten) och omfattande investeringar i klimatåtgärder i andra länder kan vi nu formulera ett klimatmål på 40 %. Detta innebär att vi tar på oss den europeiska ledartröjan och går längre än vad krävs av oss när man bryter ner EU:s samlade klimatmål. Det optimala är naturligtvis att vi når en uppgörelse över blockgränserna. Långsiktigheten förstärks ju fler som skriver under på förslagets utformning. De signaler som har getts hittills från företrädare inom vänsterblocket inger tyvärr dock mycket små förhoppningar. Mona Sahlin är satt under press ifrån miljöpartiet vilket riskerar att underminera möjligheterna till att nå en partiöverskridande lösning. Jag hoppas dock att oppositionen tar den utsträckta hand som alliansregeringen nu har sträckt ut.

Inga kommentarer: