01 mars 2010

Relevanta frågor om RUT-avdraget

www.passup.se Skatteavdraget för hushållsnära tjänster har blivit en succé. Branschen har fått ett rejält uppsving. Beräkningar visar på ett inflöde av tusentals nya jobb. Alla är tyvärr inte lika glada över de nya jobben. De rödgröna har tidigare gett beskedet att reformen kommer att rivas upp vid ett maktskifte. Nu kommer motstridiga signaler. Vad gäller egentligen? Det är dags för Blekinges s-riksdagsledamöter att svara på frågan om varför det är något negativt med en reform som enligt alla undersökningar ger jobb, ökade skatteintäkter och tillväxt. Majoriteten som fått och får jobb kommer dessutom direkt från arbetslöshet. Det är fullständigt obegripligt att man från de rödgrönas sida är så hårdnackade i sitt motstånd mot detta. Den så kallade jobbpolitiken som socialdemokraterna säger sig stå för, verkar bara finnas på det politiska tankeplanet. I verkligheten består politiken fortfarande av en gammaldags inställning till den nya moderna tjänstesektorn. Om avdraget rivs upp skulle det få negativa konsekvenser på flera plan. Det allvarligaste är att många nyanställda slungas tillbaka till arbetslöshet. Enligt en ny undersökning från Almega skulle företagen inom branschen nämligen halvera sin omsättning om de rödgrönas planer blev verklighet. I Blekinge rör det sig om en mängd företag som skulle få det betydligt tuffare. Detta skulle i sin tur drabba underleverantörer, anställda och konsumenter. Argumentet mot reformen brukar finna sin röda tråd i att det kostar pengar. Att det är bättre om medlen används till något annat. En bild som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Staten gör nämligen en vinst på reformen. Mycket tack vare att svarta jobb har förvandlats till vita, sektorn växer så det knakar och att det enligt beräkningar tillkommer 23 000 köpare varje månad. Utgiftsretoriken faller därmed samman. RUT-avdraget har ett starkt stöd i opinionen. Undersökningar visar att närmare åtta av tio tycker att det är en bra reform som skall vara kvar. Om man vill förändra något som uppenbarligen är bra, ligger bevisbördan hos den som vill förändra. Vad skall komma i stället?Vad finns det för underlag som visar att ett bortaget avdrag skulle få en positiv inverkan? Varför skall just den sektor där många kvinnor jobbar straffas? Detta är relevanta frågor som berör många företagare och konsumenter i länet. Det är nu hög tid att svara på frågan varför ni inom de rödgröna vill försämra för länets företagare.

Inga kommentarer: