26 februari 2010

Nu införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring

Sverige är idag det enda landet i Europa som inte har något försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det har sänt en konstig signal utåt om att en tillvaro i Sverige inte är förenad med ett ansvar för den egna försörjningen. Det är olyckligt. Vi behöver göra förändringar som signalerar att arbetslinjen gäller migrationspolitiken, precis som den gör på alla andra områden. Riksdagen fattar därför inom snar framtid beslut om ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär att det ska ställas det krav för att en anhörig ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en utländsk medborgare i Sverige. Personen i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad som räcker för hela familjen. Försörjningskravet vid anhöriginvandring införs den 15 april 2010. Undantag görs bland annat för konventionsflyktingar och för barn som ska återförenas med sina föräldrar. Dessutom finns möjlighet att göra undantag vid särskilda skäl, till exempel om en person på grund av funktionshinder inte kan arbeta Tanken bakom ett försörjningskrav är att stärka drivkraften till arbete men också att se till att anhöriga som invandrar kommer till ordnade förhållanden. Det uppmuntrar människor som kommer till Sverige att bosätta sig där det finns bostäder och arbete. När människor först kommer till ett främmande land, väljer de oftast att bo nära släkt och vänner. Det är begripligt. Vi söker oss till det som känns tryggt. Samtidigt riskerar det att förstärka det utanförskap som redan är utbrett i många invandrartäta områden. Försörjningskravet kan komma att lätta på den bostadsbrist och segregation som uppstått i vissa kommuner där många hittills valt att bo. Kommuner som idag tar ett stort ansvar för mottagandet av invandrare kan få en bättre situation. För nyanlända förbättras långsiktigt möjligheten till en snabb integration. Sverige har en generös invandringspolitik som vi kan vara stolta över. Som land tar vi vårt solidariska ansvar och ger skydd åt förföljda och utsatta människor från hela världen. Ur ett internationellt perspektiv är Sverige också generöst med att ge uppehållstillstånd för anhöriga. För människor som invandrar hit och ska skapa sig ett nytt liv är det betydelsefullt att familjen kan följa efter. För att motverka utanförskap och segregation är det dock hög tid att Sverige ställer krav vid anhöriginvandring. Försörjningskravet är en del i detta arbete. Mikael Cederbratt (M) Riksdagsledamot Norra Älvsborg Talesperson i migrationsfrågor Annicka Engblom (M) Riksdagsledamot Blekinge

Inga kommentarer: