17 juni 2010

En rak fråga till socialdemokraterna

Idag tar Sverige ett stort steg mot en långsiktig och hållbar energi-och klimatpolitik. Ett beslut som innebär ett slut på den låsning som präglat svensk energipolitik under flera decennier. Landets företag och konsumenter kan därmed andas ut. Vi kommer att ha de verktyg på plats som krävs för att säkra upp landets framtida elförsörjning. Men vad säger länets socialdemokratiska riksdagsledamöter? Jo de följer miljöpartiets linje och säger nej.
Så mycket för den jobblinjen.

Blekinge är på många sätt ett härligt landskap med en fantastisk natur och små kreativa entreprenörer. Vi har dessutom ett antal stora tunga industriföretag, Mörrums bruk, Volvo, Cascades, AAK och ABB för att nämna några. En basindustri som spelar en viktig roll i den framtida utvecklingen för länet. Dessa företag och dess anställda måste kunna känna förtroende och lita på att det finns en framtida trygg elförsörjning. Den energiuppgörelse som riksdagen idag röstar om garanterar denna trygghet.

Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter har tydligt deklarerat att man kommer att rösta nej till denna trygghetsreform. Man föredrar att slaviskt följa miljöpartiets linje. Med den politiken sätts tusentals arbetstillfällen på spel.

Istället för att värna tanken om stabila spelregler för företag och konsumenter väljer partiet att gå hand i hand med ett parti som på fullt allvar vill förbjuda flyg söder om sundsvall och tycker att det där med ekonomisk tillväxt inte är så viktigt. Att socialdemokraterna skulle spela så högt är beklämmande. Att riskera ett läge där ständigt ändrade villkor leder till otrygghet är helt enkelt inte ansvarsfullt. I Blekinge riskerar det att knäcka företag som i krisens spår lyckats hålla sig flytande. Det är med andra ord ett tungt ansvar som vilar på (s)-ledamöterna.

Hur resonerar ni egentligen? Vad gör ni om vi i framtiden kommer till den punkt när sol, vind och vatten inte räcker till? Då står vi där med ett förbud och tomma hål i energiförsörjningen. Det räcker inte med att säga att vi skall avveckla i takt med att alternativen växer fram. Ett sådant resonemang raserar långsiktigheten. Politikern måste vara rak och tydlig.

Ett besked i dessa frågor vore ett välkommet. Inte minst till alla företagare och konsumenter i Blekinge som ser behovet av att vi faktiskt har en välfungerande elförsörjning även i framtiden.

Inga kommentarer: