26 juni 2010

Oansvarigt mörka politiken för skolans framtid

Skolverkets siffror visar att var fjärde elev i Blekinge inte når de uppställda målen i ett eller flera ämnen (2008/09). Det är naturligtvis inte acceptabelt. Om vi i framtiden ska ta tillvara på all den utveckling som i dag sker i länet, krävs att vi också tar tillvara på all kompetens. Att tappa bort källor till kunskap på grund av stelbent och otidsenlig lagstiftning är inte ett alternativ.
Skollagen har lappats och lagats sedan 1985. Bäst före-datumet är sedan länge passerat. Den nya skollag som riksdagen klubbade i veckan är med andra ord välkommen. I centrum står kunskap, trygghet och valfrihet.

Kunskap: Ingen ska hamna efter. En skola där alla elever blir uppmärksammade fångar upp problem på ett tidigt stadium. Den nya lagen ger möjligheter för skolan att snabbt och resolut sätta in aktiva åtgärder. Är inte elever och föräldrar nöjda, ges möjlighet att överklaga. Rätten till stöd och hjälp utökas kraftigt med andra ord. Betyg är viktiga i sammanhanget. Forskning visar att elever till lågutbildade föräldrar drabbas värst av att betygen sätts sent, eller i värsta fall inte alls.

Trygghet: Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Klassrummen ska präglas av lugn. Sex av länets högstadieskolor återfinns på en lista över mest mobbning i landet. Det här är oacceptabelt. Lärarna måste få ha auktoritet nog att stävja orosmoment som stör ordningen. Att gå i skolan innebär att bygga kunskap för livet, men det innebär också ansvar och skyldigheter. Med den nya skollagen ges möjlighet att kunna stänga av stökiga elever från utbildningen, grundsärskolan undantagen.

Valfrihet: Olika typer av arbetssätt, metoder och miljöer ska stimuleras. Att välja olika vägar får aldrig ses som något hot. Vi är alla olika, har varierande inlärningsförmåga och vitt skilda talanger. Den insikten varierar i Blekinge. Bemötandet av friskolor är som natt och dag beroende på kommun. Den nya lagen innebär att kommunala och fristående skolor i princip får en gemensam reglering.

Mot detta står en oenig vänsteropposition, vars förslag spretar åt olika håll. Vem vill ha en skola utan läxor? Svar: Vänsterpartiet. Vem vill ha en skola utan betyg? Svar: Miljöpartiet. Vem vill ha en skola med läxor och betyg? Svar: Socialdemokraterna

Som bekant är Vänsterpartiet dessutom hårdnackade motståndare till friskolor och skyr alla typer av alternativ som pesten. Miljöpartiet däremot är positiva till friskolor, medan Socialdemokraterna står någonstans mittemellan. Det är vad vi vet i dag. Inte mycket mer.

Det är inte ansvarsfullt att så här alldeles innan valet mörka politiken på ett område som är så viktigt för vårt lands framtid. Utan en kunskapsorienterad skola som vilar på en grund av trygghet och utrymme för valfrihet, riskerar Sverige att halka efter. Än värre, genom att inte agera och optimera våra möjligheter att stärka skolan sviker vi våra barn. De har rätt till en skola av världsklass.

Inga kommentarer: