15 juli 2010

PRESSMEDDELANDE: Engblom praktiserar hos ambulansen

Under torsdagen kommer riksdagsledamot Annicka Engblom (M) att praktisera hos ambulanspersonalen på Blekingesjukhuset.

– Ambulansverksamheten är en av vårdens allra viktigaste kärnverksamheter. Blekinges invånare ska kunna lita på att ambulanshjälp kommer när man behöver den, säger Annicka Engblom.

Annicka Engblom kommer att vara med vid personalens morgongenomgång och följa med i deras arbete under dagen. Engblom kommer också att diskutera arbetssituationen för personalen, samarbetet med andra landsting och ambulansorganisationen i länet.

– Den senaste tidens besparingar på ambulanser inom framför allt de västra verksamheterna, ger all anledning till oro, säger Annicka Engblom. Nu när det är sommar och extremhetta, med bland annat drunkningstillbud och hjärtproblematik som följd, är tillgången till ambulanser livsavgörande, avslutar hon.

Inga kommentarer: