13 juli 2010

Vill S och V lagstifta om färre opinionsundersökningar?

Mona Sahlin tycker i dagens Svenska Dagbladet att den stora mängden opinionsundersökningar riskerar att skapa "fega politiker" och Lars Ohly oroar sig för en maktförskjutning till fördel för lobbyister och opinionsbildare.

Och jag måste ge både Mona och Lars rätt i att anonyma opinionsbildare, särintressen och lobbyister i händerna på osäkra och populistiska politiker riskerar att urholka det demokratiska systemet. För det var precis i den fällan som Sahlin och Ohly gick i när det gällde FRA-frågan. En stormig debatt, som när nu dammet lagt sig och man börjar skrapa på ytan, visar sig innehålla både PR-byråer med egenintresse och anonyma och penningstarka kunder, politiker med självhävdelsebehov och mycket annat som inte hade med sakfrågan att göra.

Som riksdagspolitiker tar jag inte alltid beslut som är populära, men jag tar dem för att de är rätt. Jag blir ständigt uppvaktad av olika intressen: pensionärorganisationer, Svenskt näringsliv, LRF, fackföreningar, energiföretag, frivilligföreningar och många fler. Min uppgift är att underlätta för människors liv och engagemang och föra deras talan, men det måste hela tiden göras i avvägning gentemot vartannat. Lobbyister ser jag som en källa till kunskapsinhämtning, men går ingalunda i deras ledband.

Men tillbaka till dagens ämne i SVD. Om nu Mona Sahlin och Lars Ohly vill åstadkomma färre opinionsundersökningar, hur har man tänkt sig gå till väga då? Ska man lagstifta om att det bara får göras ett visst antal opinionsundersöknngar per år? Ska man också lagstifta om vilka som får göra dem? Det skulle i och för sig inte förvåna mig om vänstern när sådana tankar, eftersom det ligger i deras ideologi att reglera allt i minsta detalj och vilja styra människors tänkande och beteende.

Intressant dessutom är att notera att socialdemokraterna är det parti som är flitigast i att beställa opinionsundersökningar. Vid sin sida har de den stora LO-apparaten som är lika flitiga beställare de och som bara verka publicera opinionsundersökningar de beställt om den kan påvisa den minsta fördel för vänsteroppositionen. Varför kommer förresten dessa ytttringar från vänstern nu? Kanske för att de ligger efter i opinionsundersökningarna?!

Inga kommentarer: