07 juni 2011

Rekryteringen till Försvarsmakten har fått en mycket god start

Sammanlagt har Försvarsmakten haft tio sökande per plats till den frivilliga militära grundutbildningen (GMU), som nu ersatt den med åren starkt urholkade värnpliktsutbildningen.

Försvarsmakten har hittills fått 22 000 ansökningar till 2 400 platser på den frivilliga militära grundutbildningen.

Tester och prov från de första antagningsprövningarna till den nya grundläggande militära utbildningen visar att rekryternas resultat är bättre nu, än under de senaste årens omgångar av mönstring för värnpliktstjänstgöring. Soldaternas kvalitet tenderar därmed att kunna öka.

Efter genomförd grundutbildning kommer soldaterna att kunna söka anställning i Försvarsmakten, på hel- eller deltid. De är därtill rekryterbara för Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna.

Ökningen av antalet soldater i Försvarsmakten har under 2011 varit mycket stor. Under 2011 kommer Försvarsmakten att ha cirka 3 800 heltidsanställda soldater och cirka 2 450 soldater med de interimskontrakt som föregår deltidsanställning, det vill säga sammantaget cirka 6 250 soldater enligt det nya systemet.

Under året kan ytterligare tillväxt av soldater med interimskontrakt för deltidsanställning komma att ske. Insatsorganisationen är hela tiden fullt uppfylld med soldater. De krigsplacerade värnpliktiga ersätts stegvis med anställda soldater, som rekryterats på frivillig grund.

När den nya insatsorganisationen är klar planeras det att finnas 6 900 heltidsanställda soldater och 9 200 deltidsanställda soldater, alltså totalt 16 000 soldater med anställningskontrakt. Därtill kommer officerare och specialistofficerare.

Totalt kommer 28 000 officerare och soldater att finnas i de nya anställda förbanden.

Fler rekryteringar av anställda soldater än vad Försvarsmakten hade räknat med har i år kunnat göras av tidigare värnpliktsutbildade personer, vilket påverkar behovet av antal platser i höstens utbildningsomgång.

Försvarsmakten har redan nu i princip nått rekryteringsmålen för 2011.

Under 2012 bedöms Försvarsmakten dock ha drygt 3 000 utbildningsplatser öppna, främst inriktade mot anställningar för att täcka vakanser, deltidsanställning, hemvärn och specialistofficerare.

Försvarsmakten är på väg att bli landets största ungdomsarbetsgivare. Intresset har hittills varit stort, vilket borgar för god kvalitet på landets framtida soldater.

Sten Tolgfors (M)
försvarsminister

Annicka Engblom (M)
riksdagsledamot i försvarsutskottet

Publicerat 7 juni i Blekinge Läns tidning

1 kommentar:

Anonym sa...

Med näst intill Europas högsta ungdomsarbetslöshet, så känns det lite underligt att moderaterna gläds så oförblommerat åt att det är lättrekryterat.

Vi får väl hoppas att partiet lyckas hålla denna arbetslöshet uppe, så blir det även fortsättningsvis lättrekryterat.