04 augusti 2009

Regeringen överger inte Kaliningrad

Den 23 juli tog Regeringen beslutet att lägga ned det svenska konsulatet i Kaliningrad. Beslutet har tagits emot väldigt negativt i media av ledarskribenter och i insändare. Frågorna är många och oron stor bland svenska företagare som etablerat verksamhet i enklaven. Vem kommer nu att sköta viseringarna till Sverige? Hur kommer Sverige att tillvarata den kompetens och det kontaktnätverk mellan svenska och ryska företag och myndigheter som konsulatet byggt upp under många år? I förra veckan pratade jag med UD och fick reda på att representanter från UD rest till Kaliningrad för att diskutera och förhandla hur man i framtiden ska hantera just viseringsfrågan och bevaka svenska intressen i området. Dessa förhandlingar har inte kunnat påbörjas förrän avvecklingsbeslutet från Regeringen kom. I eftermiddags kontaktade jag chefen för projektgruppen, Per Taxell, och fick väldigt hoppfulla besked. Det pågår nu förhandlingar med två Schengen-länder som förklarat sig villiga att hantera viseringsärenden även åt Sverige. Dessutom kommer Sverige fortsatt att ha personal placerad i Kaliningrad, lydande under generalkonsulatet i St. Petersburg, som kommer att bevaka svenska intressen i området. När jag uttryckte önskan om att man i denna process ta tillvara den kompetens och det kontaktnätverk som konsulatet i Kaliningrad byggt upp under många år var Pers intryck av besöket i förra veckan, att det kommer att bli en bra lösning av avvecklingen och att önskan kommer att bli tillgodosedd. UD är mitt uppe i förhandlingarna och kan i dagsläget inte ge några precisa svar, men jag bevakar ärendet och har blivit lovad mer ingående information vartefter förhandlingarna framskrider. Jag tycker det är rationellt att EU-länderna i Kaliningrad samordnar sina administrativa resurser. Dock, i ett land som Ryssland, är det jätteviktigt med den personliga kontakten. Att veta vem man kan lita på. Det vet UD också och arbetar därefter. Prodolzjenie sledujet....(ry:fortsättning följer).

Inga kommentarer: