06 augusti 2009

Välkommen i klubben, Jordbruksverket!

Utredningen om en ny, svensk alkohollag är ute på remiss. En av remissinstanserna är Jordbruksverket, som i sitt yttrande ställer sig positiv till gårdsförsäljning av öl och vin. Tyvärr förhindrar det svenska alkoholmonopolet försäljning av alkohol på andra ställen än just på Systembolaget. Gårdsförsäljning av öl och vin är en självklarhet ute i Europa, och det är inte mer än rimligt att våra lokala producenter har samma möjlighet att marknadsföra sig och konkurrera på samma villkor som producenter i övriga Europa. Vi har många duktiga vin- och ölproducenter i Sverige och tänk vilket uppsving för dessa företagare och inte minst för turismen om man kunde kombinera olika former av uppleveler. Alliansregeringen har redan avskaffat många monopol. Varför inte också alkoholmonopolet? Gårdsförsäljning, ja tack. Välkommen i klubben, Jordbruksverket!

Inga kommentarer: