31 maj 2010

Vård på entreprenad - för patienternas skull

På förmiddagen besökte jag Achima Care AB i Karlskrona som driver sju vårdcentraler på entreprenad. Företaget startades 2004 och är sprunget ur den välrenommerade ingenjörsfirman Pelmatic AB. Det var väldigt intressant att få höra företagets VD, Stefan Johansson, berätta om hur det kom sig att han såg hur management-tänkandet inom en ingenjörsfirma var direkt applicerbart på hur en vårdcentral fungerar.

"Ansvar för andra människors hälsa är förmodligen det viktigaste uppdrag en verksamhet eller organisation kan ha" är deras devis. Och det genomsyrar hur de driver verksamheterna. Jag ställde frågor om patientnöjdhet och hur personalen hade ställt sig till att få en privat arbetsgivare istället för en offentlig och eftersom just dessa två faktorer är avgörande för att företaget ska gå bra, är det här investeringarna sker.

Modern utrustning, 100% svarsfrekvens på patientsamtal och korta beslutsvägar för personalen har inneburit effektivisering av verksamheten, högre mottagningsfrekvens och ett större engagemang från personalen. Kort sagt, bara pluseffekter. Och ingen borde egentligen vara förvånad. Att låta proffs på företagsledning ägna sig åt det, så att vårdproffsen kan få ägna sig åt patienterna är det enkla receptet. Det borde vem som helst kunna skriva under på. Men så icke.

Achima Care AB har ingen verksamhet i Blekinge, vilket egentligen inte gör mig förvånad. Landstingsledningen är mer inriktad på inre organisationsproblem än ökad tillgänglighet och trivsel bland personalen. Den nuvarande s-majoriteten är inte heller särskilt intresserad av att ens pröva att lägga ut driften på andra aktörer. Trots att erfarenheterna av detta runt om i landet är goda. Så lär det vara tills vi får en borgerlig styrning inom landstinget.

Inga kommentarer: