12 oktober 2010

Å hej å hå.....

....vad jag har legat på latsidan vad det gäller bloggandet. Det blir ändring på det nu. Mycket har fallit på plats. Jag har fått mitt ledamotsskap i försvarsutskottet som jag önskade och ersättarplatsen i näringsutskottet beslutas om senare.

På hemmaplan har jag fått förtroendet att leda valberedningen och det är ett grannlaga arbete att pussla ihop det bästa laget i kommunen, men det finns många och goda förmågor att ta tillvara i alla nämnder och styrelser. Valframgången har också medfört tillströmning av nya medlemmar, vars engagemang kommer att tas väl tillvara.

Till min hjälp i valberedningen har jag ett supergäng och våra diskussioner går högt och lågt, den är öppen, delaktig och fruktbar. Underbart att få verka i så kreativa miljöer.

Sitter och följer budgetdebatten. Ska blogga om denna lite senare.

Inga kommentarer: