25 oktober 2010

Pressmeddelande: Annicka Engblom (M) sågar vänsterpartiernas försvarsbudget

Oppositionens skuggbudget, som presenterades idag, visar att vänsterpartierna står fast vid sin position från valet när det gäller resurserna till försvaret. Partierna vidhåller sin besparing på -2 miljarder på försvarsbudgeten för 2011.

Annicka Engblom (M), som är ledamot av försvarsutskottet, är starkt kritisk till besparingarna.

- Vänsterpartiernas besparingar på försvaret slår brett över hela Försvarsmaktens verksamhet. Övningar kommer att få ställas in, fartyg ligga till kaj, flygplan stå på marken och inköp stoppas. Förbandsorterna kommer därmed att få betala ett dyrt pris. Det är ganska obegripligt att oppositionen håller fast vid en försvarspolitik som blivit så starkt kritiserad och till och med underkänd i ett val. Väljarna köpte inte denna ansvarslösa politiska hållning i september och de gör säkert inte det nu heller.

- Det faktum att partierna i fråga även vill spara på materielförsörjningen och internationella insatser gör saken än värre. De kortsiktiga besparingsambitionerna på materielanslagen får negativa effekter på insatsorganisationens operativa förmåga. Den internationella solidariteten får fortsatt stryka på foten genom nedskärningar på anslaget för fredsfrämjande insatser. Det skickas helt fel signaler.

- Jag noterar även att vänsterpartierna inte lämnar några nya besked om de underfinansierade förslag som man drev i valrörelsen, till exempel om återgången till värnpliktssystemet eller återtagningen av gamla helikoptersystem. Konskevensen av detta blir att vi skulle riskera tusentals riktiga jobb, främst för unga, inom Försvarsmakten de närmaste åren. Återigen visar oppositionen ett totalt ointresse för vårt lands försvarsförmåga. För vänsterpartierna är Försvaret bara en stor sparbössa att ta pengar ifrån när det passar, avslutar Annicka Engblom.

Inga kommentarer: