30 september 2008

Intressanta besked från Tullverket

Under förmiddagen höll Skatteutskottet en öppen utfrågning av Tullverkets ledning om utvecklingen av dess fortsatta verksamhet. Diskussionerna gick ju höga i våras efter det att "Kostymgruppen" hade presenterat sitt förslag till neddragningar inom Tullens verksamhet. Jag var en av dem som var mycket kritisk till dels den modell för beräkningarna som man hade använt sig av, dels till de slutsatser som drogs och de allvarliga konsekvenser det skulle ha fått för Tullens hela verksamhet. Sedan Tullen i vårproppen fått en varaktig ramförstärkning om årliga 50 Mkr så har åtminstone den ekonomiska debatten lagt sig. Det visar sig snarare att man genom större pensionsavgångar än beräknat går betydligt mer på plussidan än som var tänkt från början. Frågan man då genast ställer sig är hur det då går med kompetensöverföringen från gamla till nya medarbetare. Jag ställde tre frågor som gällde personalförsörjningen, metoden med selektering av godsflödet från färjorna, framtiden för den maritima underrättelsecentret i Karlskrona och hur det kommer att gå för tullhundarna i framtiden. Vad det gäller personalförsörjningen pågår arbete med det just nu. Man har uppmärksammat metoden med selektering som både Karlshamn och Malmö arbetar efter och ser den som ett mycket gott exempel och Lennart Nilsson, som svarade på frågan, berömde personalen för deras initiativförmåga. Framtiden för MUC är oviss såtillvida att det pågår en utvärdering var denna verksamhet bäst kan bedrivas. ATT den ska bedrivas står utom all tvivel, eftersom ett närmare samarbete mellan tull, polis och kustbevakning är prioriterad. Jag tycker ju att eftersom Kustbevakningens huvudkontor och underrättelseavdelning ligger i Karlskrona vore det naturligt att MUC också fortsatt fick vara placerat där. Vad det gäller vovvarna tittar man just nu på en ny metod för att träna hundarna till att bli ännu bättre och effektivare i narkotikasökningen. Positivt alltså. Flera ledamöter hade frågor om synligheten, dvs om man ämnar gå vidare med förslaget om att minska gränspersonalen till förmån för fler underrättelseanalytiker. Den frågan rundade tulledningen elegant, men jag kunde inte tolka det på något annat sätt än att - ja, man ämnar att gå i den riktningen. Det ska bli intressant att se resultatet av de fyra arbetsgruppernas presentationer. Dags att sussa inför ännu en dag i rikets tjänst.

2 kommentarer:

Peter sa...

Hej Annika!

Tack för ditt engagemang. Sista stycket om minskningen av gränspersonalen är viktigt. Fortsätt håll ett "Argus- öga" på Tullverkets organisations- akrobater och ställ många jobbiga frågor till dem. Vi är många inom tullen som inte har förtroende för den inriktning kostymgubbarna har valt.

Annicka Engblom sa...

Hej Peter.
Det är jag som ska tacka för det arbete ni gör. Jag följer noga utvecklingsarbetet inom Tullverket och givetvis kontakten med er. Ha det så gott.
Mvh Annicka