15 oktober 2008

Sossarna sviker

Världen och även Sverige går i dessa dagar igenom en allvarlig finanskris. I sådana tider är det extra viktigt att statens finanser är stabila och att medborgarnas förtroende för Sveriges ekonomi är starkt. Opinionsundersökningar den senaste veckan har med all tydlighet visat att så är fallet. Förtroendet för Alliansens sätt att hantera finanskrisen och för moderaterna i synnerhet är stort och jag är oerhört stolt över den budget som vi kommer att debattera i kammaren i slutet av december. Alliansen har målmedvetet sänkt skattetrycket för vanligt folk på både arbete, boende och sparande. Det här vill (s) ändra på om de kommer i regeringsställning om två år. De vill kraftigt höja skatterna och på det sätt som deras höjningar är utformade kommer de att träffa metallarbetaren, barnskötaren och sjukvårdsbiträdet. Hur kommer det att gå för alla barnfamiljer som köpt sig ett hus och som kommer att straffas dubbelt när socialdemokraterna återinför fastighetsskatten? Hur kommer det att gå för pensionären som ser värdet på sin pension sjunka när fler blir arbetslösa med socialdemokraternas politik? I dagens partiledardebatt i Riksdagen underströks den splittring och den oenighet bland vänsterpartierna som vi har sett växa allt mer under senare tid. Sahlin kunde inte svara Fredrik på varför hon vill ta bort skattelättnaden för ungdomar och göra det dyrare för arbetsgivarna att anställa dem. Hon kunde inte svara på hur hennes bidragspolitik skulle leda till fler jobb, när all expertis vittnar om att en stor del av att 180 000 människor gått från utanförskap till jobb sedan valnatten beror på regeringens jobbpolitik. Sahlin kunde inte heller svara på vad det är för regeringsalternativ som egentligen gäller. Med eller utan vänstern, det är frågan? Och hur ska (s) och (mp) komma överens i så djupt liggande ideologiska skiljelinjer som inställningen till friskolor eller föräldraledigheten? Oppositionspartiernas politik är inte att beteckna som annat är ansvarslös och det är det sista landet behöver i tider av finansiell oro. Socialdemokraterna har alltid krävt av borgerligheten i opposition att de ska agera ansvarsfullt när det krisar till sig. Själva i opposition kastar de all form av ansvarsfullhet över bord och reagerar indignerat när deras faktiska siffror synas och ifrågasätts. Under Mona Sahlins styre har socialdemokraterna blivit populismens fanbärare. Under Mona Sahlins styre sviker socialdemokraterna Sverige.

Inga kommentarer: