20 januari 2009

Björn & Björklund

Sälenkonferensens tredje dag inleddes av ett tal av utbildningsminister Jan Björklund (FP) och därefter en diskussion med Björn von Sydow (S) om det finns ett behov av en säkerhetspolitisk förändring. Vad Björklund skulle säga visste auditoriet redan, eftersom han redan igår hade gått ut i media med att i princip säga det som regeringen redan gör, fast med lite starkare stämma. Georgienkriget blev en väckarklocka, inte bara för Sverige utan för hela världen, att Ryssland numer utan tvekan överstiger gränsen för folkrätten i syfte att vakta ryska intressen. Därför sköt Regeringen på försvarspropositionen för att jobba in detta nya säkerhetspolitiska läge i de planeringsanvisningar som FM kommer med den 30 januari. Regeringen har inte heller uteslutit ökade resurser till Försvaret, men först måste man få ordning på den oordning, både ekonomiskt och organisatoriskt, som den förra regeringen lämnade efter sig. Dock reagerade jag över att Björklund påstod att (FP) var ensamt parti om att vilja gå med i NATO. Det stämmer ju inte. Moderaterna vill detsamma. Det har vi ett tydligt partistämmobeslut på. Men nu ingår vi i allians med fyra partier och moderaterna värnar rollen som team-player. Diskussionen med Björklund och Sydow blev både lättsam, spänstig och intressant. Sydow vill öka anslagen till Försvaret och skjuta fram Inriktningsproppen ytterligare i tid, för att ge rum för sjupartiöverläggning. Intressant. Jag tycker mycket om Björn. Han är en seriös och givetvis mycket kunnig i försvarsfrågor, som tidigare försvarsminister. Dock är jag rädd att han ropar ganska ensamt i sitt parti. Som Björklund också påpekade, är det ett stort hinder att alla oppositionspartier vill spara på Försvaret. Deras säkerhets- och försvarspolitik skiljer sig också väldigt mycket från varandra. Skulle (S) visa seriositet i sina uttalanden om att komma överens med allianspartierna om försvaret, så tror jag att de är välkomna. Hittills är det dock bara tomma ord. Utom från Sydow. Jag önskar honom lycka till. Dock kan vi inte skjuta fram proppen längre. Vi riskerar isåfall att tappa fart i den viktiga moderniseringen av Försvaret. Det riskerar att röra till det ordentligt.

Inga kommentarer: