13 januari 2009

Det känns inte riktigt seriöst

Är uppe i Stockholm igen och jobbar. Utanför fönstret pågår vid Mynttorget en demonstration och idag är det motståndare mot den Iranska regimen som protesterar. Det finns mycket i Iran som behöver förändras ur både demokratiska och människorättsliga aspekter, utan tvekan.
Skaran utanför fönstret är dock tyvärr inte större än att man lätt kan räkna dem. För att förstärka sin protest har demonstranterna då kört fram en bil med en jättestor högtalare i. Ur denna strömmar det INSPELADE protester från en, vad jag kan bedöma, betydligt större skara än den som står samlad i levande livet. Man har dessutom vridit upp volymen till den milda grad att det nästan är omöjligt att höra sina egna tankar.
Det känns inte riktigt seriöst med inspelade protester. Mitt tips till de församlade är att de undviker detta i fortsättningen. Detta tilltag skapar snarare irritation än tjänar sitt syfte.

Inga kommentarer: