18 januari 2009

Sälenkonferensen inledd

Efter lunch idag inleddes Sälenkonferensen 2009 med H.M Konungens närvaro och inledningstal av Wanja Lundby Wedin, ordförande i Folk & Försvar. Därefter höll försvarsministern ett anförande över "Försvarspolitik för framtiden-tillgänglighet till varje pris". Det var ett bra anförande och framför allt gav han Adaktusson svar på tal, när denne framhöll att bara 29% av Sveriges befolkning är nöjda med den förda försvarspolitiken, men hela 49% av vänsterns väljare. På detta svarade Sten att det kanske speglar att Vänstern å andra sidan är det parti i oppositionen som lägger mest resurser på Försvaret..... Sten framhöll bland annat att försvarsomställningen som skett under de senaste 15 åren inte har förankrats folkligt och i det arbetet måste vi alla vara behjälpliga. Det svenska försvaret måste kunna förklaras enkelt. Försvaret ska värna svenskt territorium, verka nationellt såväl som internationellt och bygga säkerhet tillsammans med andra i olika samarbeten. Sten framhöll vikten av en stark, svensk underrättelseförmåga och det var riktigt viktigt att han poängterade detta i svallvågorna av den skeva och aningslösa FRA-debatten. För vår del i Blekinge noterade jag att Handlingsplan Gripen består och med mer fokus på beväpning och användbarhet. Fritt tolkat ser jag då framför mig en beväpning av Gripen värt namnet med tanke på att Bombkapsel-90 försvinner och måste ersättas. För Marinens del är huvuduppgiften det nationella territorialförsvaret PÅ OCH UNDER ytan, vilket jag ser som ett ytterligare positivt besked om ubåtsvapnets framtid. Inriktningspropositionen, som läggs i mars, är första steget i en långsiktig inriktning för insatsförsvaret. Den kommer att kompletteras med särpropositioner om både en modern personalförsörjning och omvandling av de gamla stödmyndigheterna FMV, FortV osv till operativ nytta. Det kommer att blir en mycket intressant vår inom försvarspolitiken.

Inga kommentarer: