16 januari 2009

Varför inte en modern soldaterinran?

I måndags var det dags för inryckning vid Marinbasen. 500 värnpliktiga mottogs av sina instruktörer och befäl i ett Karlskrona som visade sig från sin rätta sida, vindpinat. Men de värnpliktiga har nu att se fram emot 11 månader av spännande utbildningar som de kommer att ha nytta av resten av livet. Idag är det ju mer eller mindre att privilegium att bli antagen till lumpen och som flera av de nyinryckta påpekade en radiointervju kommer erfarenheten från tiden i Marinen att vara ett stort plus i meritlistan hos framtida arbetsgivare. Förhoppningsvis kommer också en stor del att satsa på en framtid som yrkesofficerare och kontraktsanställda. Under grundutbildningen hålls en ceremoni i Amiralitetskyrkan under högtidliga former, den s.k soldaterinran, där förbandschefen bland annat upplyser om sjömännens uppgifter och ansvar. Försvarsmaktens högkvarter har tillsammans med förband och skolor inom Försvarsmakten samt Svenska kyrkan och andra kyrkliga organisationer tagit fram en ny och modern text till denna högtid, underskriven, klar och godkänd av ÖB. Förslaget var färdigt i god tid inför måndagens inryckning, men tyvärr hamnade det mellan stolarna hos tjänstemän på Försvarsdepartementet. Jag förstår inte riktigt varför. Så här ser den nya respektive den gamla texten ut: Ny lydelse: "Jag vänder mig till dig som nu har påbörjat din militära utbildning och vill erinra dig om vad den innebär. Tillsammans försvarar vi vår självständighet, vår frihet och våra liv. Vi försvarar ett öppet och demokratiskt samhälle, vårt kulturarv och vår miljö. Om vi blir angripna ska vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land och vår frihet. Genom att hjälpa andra nationer och dess medborgare till fred och respekt för människors rättigheter, ökar vi både deras och vår egen säkerhet; i Sverige och internationellt. Du ska ta ansvar för ditt handlande och genom ditt personliga förhållningssätt vara ett föredöme för andra; främja kamratskap, samhörighet och god anda. När du är under fysisk och psykisk belastning behöver du kunna lita på andra. Ta emot hjälp och ge ditt stöd samt motarbeta alla former av kränkande behandling. Du och dina kamrater har då goda förutsättningar att lösa uppgifter i alla situationer. Detta inger förtroende för såväl Sverige, vårt försvar som dig själv. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du lär dig under utbildningen och av din vilja att utföra de uppgifter som du möter. Efter avslutad tjänstgöring, ska du kunna se din tid i Försvarsmakten som en betydelsefull och värdefull period av ditt liv. Du är utvald för att försvara vårt land och stärka freden. Du är viktig, din insats är viktig och den behövs för Sverige." Gammal lydelse: "Sedan du nu påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst. Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand. Försvaret styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och vi alla andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig. Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land." Visst känns den nya ordalydelsen mer modern och relevant för ett insatsförsvar? Jag hoppas verkligen att det är den nya texten som kommer att läsas upp för de värnpliktiga som rycker in i augusti 2009. Om inte bör någon ge mig en riktigt bra förklaring.

Inga kommentarer: