26 oktober 2009

Feltänkt om kriminalvården?

Kriminalvårdens generaldirektör, Leif Nylén, har i media redovisat vilka anstalter och häkten han kan tänka sig lägga ned för att komma tillrätta med myndighetens minussiffror i ekonomin. Två av de utpekade objekten ligger i Karlskrona. Att anstalten i Karlskrona står på listan för avveckling är känt sedan tidigare. Verksamheten är billig i drift, men den föråldrade byggnaden är inte lämplig att bedriva modern kriminalvård i. Nyheten om att även häktet i Karlskrona skulle stängas slog dock ned som en blixt från klar himmel. Detta skulle innebära att Blekinge skulle stå helt utan möjlighet att hysa häktade. Närmaste ställe för detta är Kristianstad. En eventuell stängning av häktet har dessutom presenterats utan att samråd skett med varken personalen, polismyndigheten eller andra delar av rättsväsendet. Man häpnar. Om generaldirektörens planer blir verklighet innebär det, förutom att kriminalvården tappar kompetens, många och långa transporter med fördyringar som ett brev på posten, säkerhetsrisker för personalen och miljökonsekvenser. Frågan är också hur pigga alla advokater är att åka fram och tillbaka till Kristianstad varje gång de ska träffa sina klienter i häktet. Det pågår en utredning om myndighetens ekonomi som ska presenteras om drygt en vecka och jag måste säga att det hade varit lämpligt om kriminalvårdmyndighetens ledning hade inväntat denna innan man gick ut i media. Såvida det inte är en testballong för att pröva de politiska reaktionerna. Inte så snyggt i så fall, med tanke på all berörd personal. Jag hoppas att förslaget att ta bort all kriminalvård från Blekinge är ett feltänk av kriminalvårdsmyndighetens ledning och att det rättas till när utredningsresultatet presenteras. Regeringens stora satsning på hela rättskedjan var ju inte tänkt att ätas upp av transportkostnader och ianspråktagande av polisresurser, som istället för att bekämpa brottsligheten skulle få ligga och köra fram och tillbaka längs vägarna till Skåne.

Inga kommentarer: