01 oktober 2009

Tack, Ola. Välkommen, Jan

Idag överlämnades under högtidliga former fanan och därmed chefsskapet över Marinbasen från Överste Ola Truedsson till Kommendör Jan Thörnqvist. Marinens musikkår spelade, lysande som vanligt, och hade det riktigt mysigt under sitt tält. Annat var det för oss i publiken. Från att ha varit en alldeles fantastisk, solig och klar höstdag, förvandlades vädret en halvtimme innan ceremonin till rena ruskvädret. Regn på tvären, hagel och kastvindar. Vi höll ut, men det var allt gott att efteråt få krypa in i värmen i Modellsalen för överlämnande av presenter. Jag kommer att sakna Ola, som jag har lärt känna som en mycket god chef, en man med mycket värme och humor, men framför allt en officer och person som får saker och ting att hända. Amfibieregementet på Berga kan skatta sig lyckliga. Tack för gott samarbete, Ola! Lika glad är jag att det blev Jan som tog över efter Ola. Vi har ännu inte hunnit att bekanta oss närmare med varandra, men mitt intryck av honom efter de tillfällen vi träffats, är att det blir en Marinbaschef av samma god kaliber som Ola. Välkommen hem till Karlskrona, Jan!

Inga kommentarer: