05 oktober 2009

Välkomna alla soldater och sjömän med medalj

Den 22 september belönades under stor pompa och ståt alla sjömän och officerare som tjänstgjort nere i Adenviken, Somalia, med medaljer som utdelades på torget i Karlskrona . Trots uselt väder var det många i karlskronabor som slutit upp, Marinens musikkår spelade, fanbärarna defilerade och Marininspektören, Anders Grenstad, fäste själv medaljerna på var och en av de 164 besättningsmedlemmarnas bröst. Där var värdighet, där var högtidlighet. Det går inte att beskriva den stolthet som avspeglades i ansiktena hos föräldrarna till de unga kontraktsanställda kvinnor och män som tjänstgjort i en orolig och farlig del av världen och som bidragit till att minst 20 000 ton mat nått de svältande på Afrikas horn. Samtidigt pågår den destruktiva debatten om Sveriges insatser i Afghanistan. Soldaterna och officerarna som tjänstgör där gör det med sitt liv som insats . De är hjältar de med. Vid sin hemkomst bör de också tas emot med värdighet, högtidlighet och tacksamhet. Afghanistanstyrkans ceremoni sker dock långt ifrån publikt, inne på Livgardets exercisplan. Varför? Varför inte genomföra ceremonin mitt i Stockholm? Vid Stadhuset, på Sergels torg eller vid Kungliga slottet? Visa upp våra soldater med stolthet och passa samtidigt på att informera om vad de uträttar för livsviktigt arbete i Afghanistan. Armén borde kanske ta efter exemplet från Marinen. Läs Johanna Hildebrants krönika i Aftonbladet.

Inga kommentarer: