04 oktober 2009

Kungliga örlogsmannasällskapet

För en tid sedan blev jag tillfrågad om jag skulle vara intresserad av att bli nominerad för medlemskap i Kungliga Örlogsmannasällskapet, KÖMS. Jag blev väldigt glad över förfrågan eftersom jag är väl förtrogen med detta anrika sällskaps aktiviteter och namnkunniga medlemsregister. I veckan sammanträdde KÖMS och ansåg mig värdig som korresponderande ledamot. Jag är väldigt, väldigt hedrad. Jag känner mig samtidigt mycket sporrad att fortsätta och intensifiera mitt arbete med att föra upp marina frågor i debatten. I dessa tider av omstruktureringsdialoger inom Försvarsmakten upplever jag att den marina arenan får för lite utrymme, trots att det just är över vattnet som det mesta av ekonomiskt värde transporteras idag. Det gör att vi alla är väldigt beroende av säkra och fria farvatten, särskilt ett sådant handelsberoende land som Sverige. Jag ska göra det mesta jag kan för att motsvara det förtroende som visats mig.

Inga kommentarer: