12 januari 2010

Ännu en milstolpe för individens frihet

Positiv särbehandling - detta av socialdemokraterna så fiffigt konstruerade begrepp för att dölja dess egentliga betydelse, kvotering. Jag stötte på begreppet någon gång i slutet på 90-talet och studsade redan då till över detta för mig närmast Orwellskt diskriminerande begrepp snarare än jämställdhetsfrämjande. Positiv särbehandling eller kvotering, kalla det vad man vill, men för mig har det alltid varit fullkomligt barockt att i första hand se till vilket kön en person har än till vilka kvalifikationer. Generaliserat systemtänkande är så långt ifrån min syn på individen man kan komma. Idag har ännu en milstolpe för individens frihet passerats i och med att högskoleminister Tobias Krantz meddelar att regeringen plockar bort kvotering - eller positiv särbehandling, om man så vill - ur högskoleförordningen. Detta av socialdemokraterna politiskt konstruerade försök att få jämnare fördelning av kvinnor och män på olika populära högskoleutbildningar har visat sig slå fullständigt bakut. Inte särskilt förvånande och det känns befriande att ha en regering med sunt förnuft. Kunskap är individuell och inte könsmässigt relaterad. I det här fallet är det unga, brighta kvinnor som blivit förfördelade via systemet och bortsorterade från en självklar studieplats på grund av sitt kön, men liknande händelser har pågått under en lång tid. Många unga, brighta killar har blivit bortsorterade från tekniska utbildningar av samma orsak. Att eftersträva en jämnare könsfördelning på arbetsplatser och utbildningar är viktigt, eftersom en bra balans mellan antalet kvinnor och män leder till både bättre arbetsklimat och kreativitet. Men den ska inte tvingas fram, utan stimuleras genom aktivt arbete med attitydförändringar och nätverkande. För detta har regeringen till landets högskolor och universitet avsatt medel i två omgångar. Ansökningstiden går ut i april. Läs forskningsminister Tobias Krantz artikel i dagens DN Dagens citat: "Utbildningssystemet ska öppna dörrar – inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor"(Tobias Krantz, forskningsminister)

Inga kommentarer: