28 januari 2010

Hamnsäkerhet allt viktigare

Igår åkte jag ned till Göteborg för att hålla mitt inträdesanförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS). Det var egentligen planerat till den 16 december och i Karlskrona men en magförgiftning satte stopp för det och på ett sätt är jag glad för det. Det gav mig nämligen möjligheten att till slut besöka Göteborgs garnison, något som stått på min måste-lista ett tag. Närmare hundra personer kom till S/S Marieholm för att lyssna, vilket var jättekul. Det är alltid roligt med en entusiatisk och välinitierad publik då det blir väldigt givande diskussioner. Idag besökte jag alltså garnisonen, i vilken bland annat ingår ett bevakningsbåtskompani ur Amfibiebataljonen. Namnet är egentligen lite missvisande enligt min mening, eftersom förbandet innehar mycket fler kompetenser än vad namnet indikerar. Jag har nämligen länge funderat över på hur Sverige, både för egen del men också för att bidra internationellt, skulle kunna utveckla specialenheter för strid i hamnmiljö. Hamnar är inte bara viktiga länkar för att knyta ihop sjö- och landtransporter, utan här hanteras och transporteras även farligt gods och rymmer inte sällan stora anläggningar för kemiska och petrokemiska produkter i närheten av städer. Krigshandlingar, terroristattacker eller andra assymetriska hot riktade mot hamnar leder inte bara till allvarliga störningar i att upprätthålla flödet av gods och varor, utan skadar också människor och industri i hamnen och närliggande områden. När jag i somras besökte den svenska marina insatsstyrkan i Adenviken, ME01, tog jag tillfället i akt att informera mig om bordningsstyrkans (Vessel Protection Detachment, VPD) verksamhet och sammansättning. Den kommer ju härifrån 17.bevakningsbåtkompaniet i Göteborg och jag måste säga att jag imponerades av mångsidigheten i skyddsstyrkans förmågor. Ett veritabelt multi-tool, skulle jag vilja påstå. Nå, här i Göteborg är Marinen samgrupperad med bland annat Sjöräddningscentral, Sjöpolis och Kustbevakning. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bedriver sedan ett par år tillbaka forskningsförsök i Göteborgs hamn, där man i en mycket störd miljö, som ju hamnar utgör med passerande fartyg, kranar och godstrafik, utprovar olika sensorer för att detektera dykare eller annan icke önskvärd verksamhet. Lägg samman detta, kunskaperna som bevakningsbåtkompaniet här i Göteborg idag redan besitter, med FOI: s forskning och potentialen av civil-militärt arbete, och vi kan få en väldigt spännande miljö vad det gäller att utveckla metoder som kan skydda fartyg i svenska vatten och vid internationella insatser. Det kan gälla skydd av både kommersiella hamnar och militärbaser, belägna såväl i kustnära miljö som insjöar och floddeltan. Slutligen, extra trevligt var att träffa C VPD i Adenviken, Niklas Bogestål, igen. Bara under lite andra klimatförhållanden denna gång.....

Inga kommentarer: