18 januari 2010

Pressmeddelande: Annicka Engblom(M) kritisk till försvarsuppgörelse

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin presenterade idag under Folk- och Försvars årliga rikskonferens en uppgörelse mellan de rödgröna partierna om försvars- och säkerhetspolitiken. Annicka Engblom. moderat riksdagsledamot från Blekinge är kritisk till frånvaron av klara och tydliga besked från oppositionen. – Jag hade hoppats på att Mona Sahlin idag hade kunnat presentera hur oppositionen ämnar göra med bland annat frågan om värnplikten och försvarsindustrin. Istället är beskedet att de rödgröna skjuter frågorna på framtiden och tillsätter utredningar. Svagt och otydligt, konstaterar Annicka Engblom Oppositionen vill sammanlagt dra ner 6 miljarder kronor på försvarsanslagen, vilket givetvis kommer att få mycket stora konsekvenser för försvarets verksamhet. Inte minst för Blekinge, menar Annicka Engblom, och uttrycker farhågor för hur satsningarna på både byggnationer, materiel och övningsverksamhet kommer att påverkas för F17 och Marinen. Oppositionen har inte heller lyckats nå samsyn när det gäller närvaron av svensk trupp i Afghanistan, en av de centrala frågorna i svensk säkerhetspolitik. – Det är uppenbart att partierna är djupt splittrade. Det är mycket allvarligt att partier som aspirerar på regeringsmakten inte förmår att leverera besked om hur man vill ha det med försvars- och säkerhetspolitiken, avslutar Annicka Engblom.

2 kommentarer:

Magnus Reimhagen sa...

Det är viktigt att både alliansen och oppositionen kan hitta en gemensam ambitionsnivå hur vi ska hantera säkerhetsproblem långt borta. När våra soldater i Afghanistan förolyckas kan ingen politiker avsäga sig sitt ansvar för det!

Annicka Engblom sa...

Ingen skulle hellre än jag vilja att vi finner lösningar över partigränserna. Problemet är att även om vi försvarspolitiker är aldrig så överens, har även försvarsfrågan blivit en del i ett politiskt spel. Så har inte varit fallet när (S) varit i regeringsställning och Alliansen i opposition. När det i debatten talas om utsträckta händer så är sanningen att de har sträckts från borgerligt håll mot vänsterpartiernas, men tyvärr avvisats med mindre att alla oppositionens förslag ska antas och inga av alliansens. Det är ingen förhandling, utan utpressning. Jag håller med dig om ansvaret. Det är vårt. Vi har tryckt på knappen och vi MÅSTE backa upp varenda soldat och sjöman vi skickar ut i Sveriges namn och fredens tjänst.