18 februari 2010

Ofullständiga uppgifter om omförsäkrade

(Saxat från Moderaterna) Media rapporterar idag om lägre ersättning för de som omförsäkras från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Rapporteringen bygger dock på ofullständiga uppgifter. Det går idag inte att dra slutsatser utifrån de första preliminära och ofullständiga siffrorna för personer som är omförsäkrade från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Det är olyckligt att jämförelsen gjorts så här tidigt eftersom många inte fick sin slutliga ersättning fastställd i januari, utan fick en preliminär utbetalning. När den slutgiltiga ersättningen bestämts kommer en jämförelse se annorlunda ut. Regeringens bedömning är fortsatt att en majoritet av dem som går från sjukpenningen till arbetslöshetsförsäkringen får högre ersättning än tidigare. Men det förutsätter att man är medlem i en a-kassa. Regeringen följer detta noggrant. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin kommenterar i Ekot

Inga kommentarer: