16 februari 2010

Pressmeddelande: Skatteutskottet vill slopa fastighetstaxeringen

Riksdagens skatteutskott föreslår i ett tillkännagivande till regeringen en utredning där möjligheterna till att slopa fastighetstaxeringen prövas. Riksdagsledamot Annicka Engblom (m) från Blekinge är mycket nöjd med beskedet. – Jag är positiv till att vi nu tar ett steg framåt när det gäller denna fråga. Det är utan tvekan så att taxeringsvärdets koppling till fastighetsavgiftens storlek har lett till orättvisa effekter, inte minst för många villaägare i Blekinge konstaterar Annicka Engblom. Förutom att systemet lett till olika utslag beroende på var man bor, finns det även en administrativ sida för Skatteverket som är att beteckna som mycket resurskrävande. – Det är i grunden en rättvisefråga. Vi får inte glömma att taxeringsvärdena innebär en upp- och nedgång i fastighetspriserna som i grunden inte är sund. Det är viktigt att vi får ett förutsägbart system. Långsiktighet skapar trygghet, fortsätter Engblom. Både socialdemokraterna, västerpartiet och miljöpartiet vill återinföra fastighetskatten om de skulle vinna valet i höst. – Det är självklart ytterligare en god anledning att ta bort fastighetstaxeringen. Ett slopande försvårar för oppositionen att återinföra fastighetsskatten, som enligt det förslag som oppositionen lagt, skulle drabba pensionärer värst. Där kan vi verkligen tala om en pensionärsskatt, men om detta tiger så klart oppositionen, avslutar Annicka Engblom.

Inga kommentarer: