18 maj 2009

Östersjön tillfrisknar

Att samverkan mellan länder ger resultat ser vi nu när det gäller Östersjön. Den aktionsplan för Östersjön – Baltic Sea Action Plan som antogs av östersjöländernas miljöministrar 2007 har börjat ge effekt. Utsläppen av gödande ämnen till Östersjön minskar, vilket är ett glädjande trendbrott. Det är ett litet steg i arbetet med att göra Östersjön till ett friskt hav. Detta är ett direkt kvitto på hur vi genom att byta information och initiera gemensamma strategier kan påverka miljöarbetet. Konkreta resultat nås inte genom isolering och protektionism. För att ges möjlighet att fortsätta påverka i framtiden så är det viktigt att vi har representanter inom EU som driver på i en öppen och frihetlig riktning. Beslut, som är av gränsöverskridande natur, skall lösas genom global samverkan. Det är moderaternas linje och den linjen är en grundläggande utgångspunkt för alla våra kandidater. Din röst behövs den 7 juni.

Inga kommentarer: