19 maj 2009

Tid för ansvar

Idag presenterades Moderaternas valmanifest inför valet till Europaparlamentet av statsminister och partiordförande Fredrik Reinfeldt samt kandidaterna Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic. Vi moderater är fast beslutna att ta ansvar för Europas ekonomi för att ta oss ut ur krisen. Rätt politik nu säkrar och stärker vår konkurrenskraft i världen. Avgörande för att nå resultat är att driva en ansvarsfull ekonomisk politik i hela EU och aldrig riskera statsfinanserna. I stället för att bygga upp nya murar måste medlemsstaterna verka för en öppen ekonomi där det är lätt att handla med varandra. Det är inte bara den ekonomiska krisen som kräver politiskt ansvarstagande. Europa och resten av världen står också inför en global klimatutmaning. Den kan vi bara möta genom globalt samarbete, som EU ska leda. I manifestet anges de frågor som Moderaterna kommer att prioritera högst i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden. * Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen * Vi tar ansvar för att leda arbetet mot klimathotet * Vi tar ansvar för att värna tryggheten och rättssäkerheten i Europa * Vi tar ansvar för att stärka Europas roll i världen * Vi tar ansvar för att göra EU mer effektivt Läs mer om valmanifestet

Inga kommentarer: