07 maj 2009

Schröder kanske skrattar sist

Styrelseordföranden i Nord Stream, förre förbundskanslern Gerhard Schröder, har ingen förståelse för de säkerhetspolitiska invändningar som Sverige och andra länder runt Östersjön har emot gasledningen. Han till och med skrattar högt när det förs fram att Vladimir Putin som president sade att den ryska flottan ska skydda gasledningen och därmed öka sin närvaro i närheten av Sverige. Den 30 juli 2006 säger den ryske försvarsministern, Sergei Ivanov: "Dess (gasledningens) existens gör det möjligt att på allvar påverka militära och politiska processer som sker vid Rysslands västliga gränser " Den 26 oktober 2006 säger hans president Vladimir Putin följande: "Den ryska Östersjöflottans uppgift är att skydda våra ekonomiska intressen i Östersjöbassängen. En av våra viktigaste prioriteringar är rörledningen som går genom Östersjön." Nord Stream ägs till 51% av Rysslands största företag, Gazprom. Gazprom är världens största framställare av naturgas och står för 93% av Rysslands gasförbrukning. Förutom gas och olja är Gazprom storägare inom media, banker, försäkringar, byggnadsföretag och jordbruk. VD för Nord Stream är den förre östtyske STASI-majoren Matthias Warnig. Gazprom styrs av den ryska statsledningen med ordförande och styrelseledamöter ur regeringen´i styrelsen. Två tidigare ministrar innehar också styrelseposter. En är Alexej Miller som arbetade för Putin på 90-talet. Viceordförande i ledningsgruppen är Valerij Golubev med förflutet i KGB i St Petersburg. Banden mellan Putin och Schröder är starka och går långt tillbaka i tiden. De är nära vänner och man måste väl ändå fundera över att förhandlingarna till största delen skedde mellan dessa två, Schröder beviljade ett storlån till projektet strax innan han avgick som förbundskansler och tillträdde kort tid därefter som GD för Nord Stream. Det luktar illa lång väg. Nord Streams företrädare gör allt vad som står i deras kraft för att förklara bort och förringa den oro som finns för projektet. Inte minst när det gäller gasledningens framtida användning i politiska, militära eller säkerhetspolitiska syften. Jag väljer att lägga samman olika fakta och tycker att slutsatsen inte alls är lika roande som Schröder verkar tycka. Vi får se vem som skrattar sist.

Inga kommentarer: