30 juni 2009

Förberedelser inför Djibouti

Ikväll kl:2100 bär det av mot Djibouti för mitt besök hos den svenska marina styrkan ME01, som deltager i den EU-ledda operationen ATALANTA i Adenviken. Jag reste upp till Stockholm igår kväll redan eftersom jag behövde en extra dag att ordna med telefoner, datorer och några rapporter ifrån Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) om Somalia och piratverksamheten. Varför jag reser är för det första att träffa besättningarna, med egna ögon få se deras arbetsmiljö och med egna öron få höra deras erfarenheter. För det andra är besöket viktigt i förberedelsearbetet inför ett eventuellt fortsatt svenskt deltagande, där Sverige dessutom skulle få ta på sig ledartröjan för hela insatsen. Det är ändå vi riksdagsledamöter som ytterst trycker på beslutsknappen för missioner såsom ME01 och skickar iväg svenska kvinnor och män på inte helt ofarliga uppdrag. Sverige är efterfrågat i internationella insatser och vårt sätt att hantera olika situationer och agera gentemot till exempel piraterna som omhändertogs, röner stor uppskattning internationellt. De tre deltagande svenska fartygen, HMS Trossö, HMS Stockholm och HMS Malmö har varit operativa i i över en månad nu och även om insatsen började tråkigt för Trossös del, har ingripandet mot piratverksamheten för korvetternas del ju varit väldigt framgångsrik. Med mig på resan har jag Anders Olovsson, chef för 3.sjöstridsflottiljen, och Jörgen Sjövik. Det ska bli kul att resa tillsammans och nu får Anders och jag äntligen ett bra tillfälle att diskutera den svenska marinens utveckling och framtid. Det är två pratglada herrar, så jag är övertygad om att denna resa kommer att gå fort, även om den är lång. Jag har haft regelbundna kontakter med förbandet, främst med min gamle kurskamrat från Marinens officershögskola, Jon Wikingsson, som nu är fartygschef på HMS Stockholm. Han har gett mig många goda råd om förhållandena i Djibouti, så nu tror jag faktiskt att jag är så väl förberedd som man kan bli.

Inga kommentarer: