24 juni 2009

Pressmeddelande: Annicka Engblom besöker Operation ATALANTA

Den moderate riksdagsledamoten Annicka Engblom kommer i nästa vecka 30 juni – 4 juli att besöka den svenska marina styrkan ME01 Operation ATALANTA i Adenviken. Sverige ingår i den EU-ledda marina styrkan EUNAVFOR som med FN-mandat opererar i Adenviken utanför Somalia för att skydda fartyg lastade med mat och förnödenheter från FN-organet World Food Program (WFP). - För mig som riksdagsledamot, vilken ytterst beslutar om insatser såsom ME01, är det av oerhörd vikt att på plats skapa mig en uppfattning om förhållandena och inhämta erfarenheter från personalen, säger Annicka Engblom Annicka Engblom kommer att träffa besättningarna på stödfartyget HMS Trossö samt korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö. Tillsammans med personalen kommer Annicka Engblom att diskutera förberedelsearbetet i Sverige, insatsen i Adenviken, samarbetet med övriga nationer och ett eventuellt fortsatt svenskt deltagande i operationen. - Jag har nära kopplingar till förbandet och eftersom jag dessutom gjorde värnplikten på HMS Stockholm känns det här besöket extra nära och angeläget, avslutar Annicka Engblom. Annicka Engblom kommer också att träffa representanter för World Food Program (WFP) i Djibouti.

Inga kommentarer: