10 juni 2009

Pressmeddelande

Moderat politiker ombord på amerikanskt fartyg Den moderate riksdagsledamoten Annicka Engblom kommer under två dagar, 14-15 juni, att segla med USS Mount Whitney, ledningsfartyget i den pågående internationella marinövningen BALTOPS 2009. Marin- och flygövningen BALTOPS 2009 pågår under perioden 8-18 juni.13 länder deltar med runt 50 fartyg i övningen som genomförs i sydöstra Östersjön. - Det är ett utmärkt tillfälle att verkligen få en inblick i hur samarbetet fungerar mellan länderna som deltar i övningen, säger Annicka Engblom Att beredas möjlighet att närvara på fartyget innebär en unik möjlighet. På nära håll kan nu Annicka Engblom följa olika typer av övningar. - Övningarna speglar ett scenario av en multinationell, marin fredsstyrka, liknande den som just nu befinner i Adenviken. Det kommer även att beredas tillfälle att diskutera den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjön, Sveriges försvarsomställning och deltagande i internationella operationer. Erfarenheterna av dessa samtal är väldigt viktiga i riksdagsarbetet och de fortsatta samtalen om det svenska försvarets utveckling, avslutar Annicka Engblom. Sverige står som värdnation för övningen, som leds av den amerikanska flottan. Starten sker i Karlskrona och avslutningen i Kiel.

Inga kommentarer: