22 april 2010

Öppet brev till Kerstin Haglö (S)

Hej Kerstin!

Jag är övertygad om att du precis som jag är mån om att Sverige ska ha en väl fungerande infrastruktur och effektiva kommunikationer. Det underlättar vardagen för enskilda medborgare och är grundläggande för ett bra företagsklimat med goda villkor för landets företagare och entreprenörer.

Tyvärr innebär den uppgörelse som ditt parti gjort med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om Förbifart Stockholm att såväl privatpersoner som näringsliv allvarligt kommer att drabbas. Att ni inte lyckats enas i en så pass viktig fråga reser många frågetecken om det regeringsalternativ som ni erbjuder väljarna. Istället för raka besked ska frågan förpassas till en separat folkomröstning två år efter höstens val. Ska detta även bli lösningen på alla andra av de områden där ni inte är överens?

Utöver att åsidosätta den viktigaste infrastruktursatsningen som Stockholm länge varit i behov av, kommer ert beslut även att drabba vår del av landet. Ingen i Sverige eller i Blekinge tjänar på att Stockholm inte kan lösa den trafikinfarkt och problem som länge varit ett faktum. Tvärtom är en lösning på huvudstadens trafikproblem också gynnsam för oss. Bättre och smidigare trafiklösningar och infrastruktur påverkar även vår tillväxt, handel och våra affärsmöjligheter mycket konkret.

Satsningen på Förbifart Stockholm ska till stora delar finansieras nationellt. När du och de andra partierna i vänsteroppositionen nu bestämt er för att folkomrösta i frågan borde i så fall även invånarna i vårt län få säga sitt. Vi kommer att påverkas direkt av beslutet och ska dessutom vara med och betala satsningen. Därför är det inte mer än rätt att även alla i Blekinge län också ska få göra sin röst hörd i frågan.
Vi moderater och de andra partierna i Alliansen vill att människor och näringsliv i alla delar av landet ska ha en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. I detta är Förbifart Stockholm en viktig del.

Med bara några få månader kvar till höstens val förtjänar invånarna i Blekinge raka besked. Därför frågar jag dig: Förbifart Stockholm kommer att påverka vår region positivt och förbättra trafiksituationen i hela Sverige. Vi ska dessutom vara med i finansieringen - ska då inte alla invånare i Blekinge också få göra sin röst hörd vid en folkomröstning?

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge

Inga kommentarer: